header_sv
Week 50 - 10 december 2020

Gedeeltelijke lockdown ook tijdens feestdagen: reactie burgemeester Ap Reinders

Gedeeltelijke lockdown ook tijdens feestdagen: reactie burgemeester Ap Reinders

Het aantal coronabesmettingen blijft te hoog. Daarom blijven we in gedeeltelijke lockdown tijdens de kerstvakantie. Er komen geen versoepelingen.

‘Deze decembermaand hebben we elkaar meer dan ooit nodig. Met aandacht voor elkaar, ook in de straat of buurt waar we wonen, kunnen we toch in verbinding blijven.’ Lees de brief van onze burgemeester.


Geen traditionele kerstboominzameling Stichtse Vecht

Geen traditionele kerstboominzameling Stichtse Vecht

De traditionele kerstboominzameling gaat dit jaar helaas niet door. Jaarlijks doen honderden kinderen en ouders hieraan mee. Zij leveren in korte tijd duizenden bomen af bij inleverpunten. Dit zorgt voor veel verplaatsingen en contactmomenten. De afvalinzamelaar haalt de bomen daarom in januari aan huis op.


Winterdienst in actie om gladheid te bestrijden

Winterdienst in actie om gladheid te bestrijden

De winterdienst van gemeente Stichtse Vecht staat klaar om gladheid op hoofdroutes, bruggen, viaducten, busroutes, en doorgaande fietspaden te voorkomen en zo nodig te bestrijden. De afgelopen dagen kwamen ze al een aantal keer in actie! Lees waar we strooien en wat je zelf kunt doen.


Doe meer met regenwater en ontvang subsidie

Doe meer met regenwater en ontvang subsidie

Wil jij je woonomgeving minder kwetsbaar maken voor wateroverlast en droogte? Vanaf januari 2021 is er nieuwe subsidie beschikbaar voor het afkoppelen van je regenpijp of het aanleggen van een groen dak. Het totale budget is verhoogd door de gemeenteraad.


Onderwerpen gemeenteraadsvergadering 15 en 16 december

Onderwerpen gemeenteraadsvergadering 15 en 16 december

Op dinsdag 15 en woensdag 16 december is de laatste gemeenteraadsvergadering van dit jaar. Bekijk welke onderwerpen er op de agenda staan en hoe je je kunt aanmelden als je gebruik wil maken van het spreekrecht.


Prestatieafspraken Wonen 2021

Prestatieafspraken Wonen 2021

Meer nieuwe sociale huurwoningen, het verduurzamen van woningen en aandacht voor het huisvesten van bijzondere doelgroepen. Over onder andere deze onderwerpen maakten de gemeente, corporaties en huurdersorganisaties in Stichtse Vecht prestatieafspraken voor 2021. Zo zorgen we er gezamenlijk voor dat het woonklimaat in Stichtse Vecht verder verbetert.


Vast wonen in recreatieparken Tienhoven: inzage plannen

Vast wonen in recreatieparken Tienhoven: inzage plannen

De meeste chalets van de recreatieparken aan de Westbroekse Binnenweg worden lange tijd vast bewoond. Dit is in strijd met het bestemmingsplan, maar door een overgangsrecht wonen de bewoners er op dit moment legaal. Er is beleid vastgesteld om ervoor te zorgen dat bewoners hier definitief legaal kunnen wonen.


Snelle en laagdrempelige Jeugd GGZ door uitbreiding praktijkondersteuner

Snelle en laagdrempelige Jeugd GGZ door uitbreiding praktijkondersteuner

De praktijkondersteuner voor geestelijke gezondheidszorg van jeugd (Jeugd GGZ) wordt voortaan volledig betaald door de gemeente. Zo kunnen alle kinderen die deze hulp nodig hebben hiervan gebruik maken.


Aangevuld ontwerpbestemmingsplan ‘Snippergroen’ ligt opnieuw ter inzage

Aangevuld ontwerpbestemmingsplan ‘Snippergroen’ ligt opnieuw ter inzage

We hebben het ontwerpbestemmingsplan ‘Snippergroen’ aangevuld. Deze ligt opnieuw ter inzage vanaf vrijdag 11 december tot en met donderdag 21 januari 2021. Ben je het niet eens met het ontwerpbestemmingsplan? Dan kun je bezwaar maken.


Vacatures

Vacatures

Werken bij gemeente Stichtse Vecht? Bekijk onze openstaande vacatures. We kijken uit naar je reactie!


facebook twitter youtube linkedin instagram
Dit is een uitgave van gemeente Stichtse Vecht.
Meer informatie vind je op stichtsevecht.nl
Contact
Mail: info@stichtsevecht.nl
WhatsApp: 06‌135‌34589
Bel: 140346
Bekijk de besluiten van het college van B&W.
Skip to content