header_sv
Week 27 - 2 juli 2020

Mahdi el Farissi is de nieuwe kinderburgemeester

Mahdi el Farissi is de nieuwe kinderburgemeester

De 11-jarige Mahdi uit Maarssen is gekozen als nieuwe kinderburgemeester van Stichtse Vecht. Mahdi, die nu nog in groep 7 van school De Pionier in Maarssen zit, gaat op 14 juli dit jaar aan de slag. Op die dag installeert de gemeenteraad de nieuwe kinderburgemeester. Tot die tijd blijft Merle Schweppe nog kinderburgemeester.


Andere ophaaldagen oud papier in juli

Andere ophaaldagen oud papier in juli

Het was een hele puzzel voor onze afvalinzamelaar om data te vinden waarop het oud papier opgehaald kan worden in de zomer. In de maand juli lukt dit niet op de zaterdagen. Daarom wordt je oud papier op een andere dag opgehaald dan je gewend bent. De Afvalwijzer is hierop aangepast en een datumoverzicht vind je op onze website.


Onderwerpen gemeenteraadsvergadering op 7 en 8 juli

Onderwerpen gemeenteraadsvergadering op 7 en 8 juli

Deze week is er een bijzondere gemeenteraadsvergadering die is opgesplitst in 2 avonden. Frank van Liempdt (Lokaal Liberaal) wordt voorgedragen als vierde wethouder. Daarop volgt een voorstel voor een toevoeging op Collegewerkprogramma (CWP). Ook staan er 2 bespreekstukken op de agenda.


Goed nieuws voor bruidsparen

Goed nieuws voor bruidsparen

Trouw je op een horecalocatie of thuis? Dan geldt vanaf 1 juli een maximum van 100 personen als het huwelijk binnen wordt voltrokken en een maximum van 250 personen buiten, met vaste zitplaatsen. Op Goudestein en Boom en Bosch blijft een huwelijk nog een intiem feestje met maximaal 10 personen. Anders kan de onderlinge afstand van 1,5 meter niet worden bewaard.


Stichtse Vecht stuurt brandbrieven aan ministers Ollongren en Hoekstra

Stichtse Vecht stuurt brandbrieven aan ministers Ollongren en Hoekstra

‘Stichtse Vecht heeft in de afgelopen jaren behoorlijk moeten bezuinigen om financieel robuust te blijven en meerjarig de begroting sluitend te krijgen.’ Dit schrijft het college van Stichtse Vecht aan ministers Ollongren en Hoekstra. De bodem is bereikt. Lees de brief aan minister Ollongren en de brief aan minister Hoekstra.


Reageer op plankaart voor openbare laadpalen

Reageer op plankaart voor openbare laadpalen

In 2025 rijden er in Stichtse Vecht rond de 6000 elektrische voertuigen rond, is de verwachting. Om deze voertuigen op te laden, zijn 350 openbare laadpalen nodig. Om ons goed voor te bereiden op de toekomst zijn alle hiervoor geschikte locaties in kaart gebracht. Inwoners van Stichtse Vecht kunnen van 1 tot 19 juli 2020 reageren op de voorgestelde locaties via laadnetwerkvanmorgen.nl.


Adviesraad Sociaal Domein zoekt nieuwe leden

Adviesraad Sociaal Domein zoekt nieuwe leden

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert de gemeente over alles wat te maken heeft met het sociaal domein. Alle belangengroepen kunnen via de Adviesraad hun geluid laten horen. De Adviesraad kan nieuwe leden gebruiken. Denk je graag mee over sociale vraagstukken, zoals over participatie, jeugdhulp, schulden, huisvesting en ambulante zorg, dan ben je van harte welkom!


Hulp bij geldproblemen

Hulp bij geldproblemen

Kom je niet rond met je geld? Heb je moeite met administratie of het invullen van formulieren? Aarzel dan niet om daarbij hulp te vragen! Inwoners van de gemeente Stichtse Vecht kunnen voor advies en begeleiding terecht bij Leef Maatschappelijke Dienstverlening. Daar zitten professionals en vrijwilligers voor jou klaar.


Uitnodiging webinar Bedrijventerreinenvisie 15 en 16 juli

Uitnodiging webinar Bedrijventerreinenvisie 15 en 16 juli

Graag nodigen we ondernemers en pand- en grondeigenaren uit voor een webinar over de Toekomstvisie Bedrijventerreinen. Dit webinar vindt 2 keer plaats: op woensdag 15 juli en donderdag 16 juli van 16:30 tot 18:00 uur. Vitale en goed bereikbare bedrijventerreinen zijn belangrijk voor de economie en werkgelegenheid in Stichtse Vecht. Daarom willen we de kwaliteit van de bestaande bedrijventerreinen verbeteren.


Ontwerpbesluiten Wilhelminastraat in Breukelen

Ontwerpbesluiten Wilhelminastraat in Breukelen

De Woningstichting Vecht en Omstreken wil 12
levensloopbestendige appartementen bouwen op het perceel
aan de Wilhelminastraat 31-35. Daarvoor is een aanpassing van
het bestemmingsplan nodig. In dit plan staan regels over het
gebruik van grond en de gebouwen die daarop staan.
Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan is er ruimte om
je mening te geven. De ontwerpbesluiten voor de bouw van de
appartementen liggen ter inzage.


Tijdelijke overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)

Tijdelijke overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)

Ben je flexwerker en heb je inkomensverlies als gevolg van de coronacrisis, maar kun je geen aanspraak maken op een WW, bijstand of andere sociale zekerheidsregeling? Dan kun je bij het UWV een aanvraag doen voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA). Aanvragen kan nog tot en met 12 juli.


Vacatures

Vacatures

Werken bij gemeente Stichtse Vecht? Bekijk onze openstaande vacatures. We kijken uit naar je reactie!


facebook twitter youtube linkedin instagram
Dit is een uitgave van gemeente Stichtse Vecht.
Meer informatie vind je op stichtsevecht.nl
Contact
Mail: info@stichtsevecht.nl
WhatsApp: 06‌135‌34589
Bel: 140346
Bekijk de besluiten van het college van B&W.
Skip to content