header_sv
Week 25 - 24 juni 2021

Stap 4 van het openingsplan op 26 juni

Stap 4 van het openingsplan op 26 juni

Het vaccineren tegen corona gaat hard. We zien dit terug in de besmettingscijfers en in het aantal mensen dat in het ziekenhuis is opgenomen. Deze cijfers dalen nu snel. Zaterdag 26 juni zetten we stap 4 van het openingsplan. Lees wat de versoepelingen zijn.


Gratis tas met speelgoed voor buitenspelen

Gratis tas met speelgoed voor buitenspelen

Donderdag 24 juni bracht wethouder Sport Hetty Veneklaas 90 ‘beweegtassen’ naar de Voedselbank. In een beweegtas zitten verschillende soorten buitenspeelgoed en kaarten met ideeën voor buitenspelletjes. Met de beweegtas stimuleren we kinderen om meer te bewegen.


Maatregelen tegen eikenprocessierups

Maatregelen tegen eikenprocessierups

De (brand)haren van eikenprocessierupsen zorgen voor klachten zoals jeuk en huiduitslag. De gemeente verwijdert nesten van deze rups langs drukbezochte plekken, fietspaden of speelplekken. Geef het door als jij op een van deze plekken een nest eikenprocessierupsen ziet.


Ophaaldagen oud papier in juli

Ophaaldagen oud papier in juli

De versoepelingen vanuit de overkoepelende afvalorganisatie komen later dan verwacht. Daarom haalt de inzamelaar het oud papier deze zomer nog zelf op. Vanaf september hopen we de vrijwilligers weer te kunnen laten rijden. Kijk wanneer het oud papier bij jou wordt opgehaald!


Bestrijding woekerplanten: help mee

Bestrijding woekerplanten: help mee

De Aziatische duizendknoop, de reuzenbalsemien en de reuzenberenklauw zijn woekerplanten. Deze planten proberen we zoveel mogelijk te bestrijden. Help je mee? Meld het als je een van deze planten tegenkomt in de openbare ruimte.


Tijden vrijdagmarkt Breukelen veranderen

Tijden vrijdagmarkt Breukelen veranderen

De vrijdagmarkt op de Kerkbrink in Breukelen vindt de komende 3 maanden plaats van 8:00 tot 16:00 uur. De horeca kan daardoor een uur eerder beginnen met het uitbreiden van de terrasruimte. Ook heeft de markt een uur extra de tijd voor de verkoop.


Uitdunnen waterplanten tijdens baggeren Maarssenbroek

Uitdunnen waterplanten tijdens baggeren Maarssenbroek

Het baggeren van de watergangen in Maarssenbroek verloopt voorspoedig. Rond 24 juni begint de aannemer met het baggeren van het stuk naast tennisvereniging de Blauwe Reiger in Reigerskamp. Daar dunt de aannemer ook de waterplanten uit. Dat is beter voor de waterkwaliteit.


Onderwerpen raads- en commissievergaderingen

Onderwerpen raads- en commissievergaderingen

Op dinsdag 29 juni bespreekt de commissie Bestuur en Financiën de Kadernota 2022. Hierin geeft het college de financiële kaders aan voor de komende jaren.


Asfaltwerkzaamheden Portengense Zuwe

Asfaltwerkzaamheden Portengense Zuwe

De Portengense Zuwe bij Breukelen is afgesloten tussen Oud Aa en Portengen van donderdag 24 juni tot en met vrijdag 2 juli. De gemeente voert asfaltwerkzaamheden uit. Alle verkeer wordt omgeleid. Aanwonenden zijn bereikbaar via Oud Aa.


Vacatures

Vacatures

Werken bij gemeente Stichtse Vecht? Bekijk onze openstaande vacatures. We kijken uit naar je reactie!


facebook twitter youtube linkedin instagram
Dit is een uitgave van gemeente Stichtse Vecht.
Meer informatie vind je op stichtsevecht.nl
Contact
Mail: info@stichtsevecht.nl
WhatsApp: 06‌135‌34589
Bel: 140346
Bekijk de besluiten van het college van B&W.
Skip to content