header_sv
Week 39 - 24 september 2020

Inzameling oud papier in oktober

Inzameling oud papier in oktober

Omdat de coronamaatregelen nog niet versoepeld kunnen worden, halen we in oktober het papier weer op met professionals. Het oud papier wordt daarom ook deze maand op een andere dag opgehaald dan je gewend bent. In de Afvalwijzer zie je deze aanpassingen terug.


Stichtse Vecht ontziet inwoners waar mogelijk bij begroting 2021

Stichtse Vecht ontziet inwoners waar mogelijk bij begroting 2021

In de Programmabegroting 2021 van gemeente Stichtse Vecht kiest het college ervoor om in deze uitzonderlijk onzekere tijden inwoners en bedrijven niet onnodig te belasten. De kosten voor Jeugdhulp, Wmo en verwerkingskosten voor afval stijgen door marktontwikkelingen. Ook de Covid-19 pandemie is van invloed op de begroting. Toch ziet het college kans om met minimale ingrepen een sluitende begroting aan de raad voor te leggen. Het financieel solide beleid van de afgelopen jaren wordt daarmee voortgezet.


Onderwerpen gemeenteraad 29 september

Onderwerpen gemeenteraad 29 september

Op dinsdag 29 september vergadert de gemeenteraad digitaal over onder andere de Onderwijsvoorziening Zuilense Vecht, Bestemmingsplan Harmonieplein, de Ontwerp RES U16, Opgave duurzame elektriciteit, Beleidsplan openbare verlichting en 2 moties.


Nieuwe regionale website: Visit Gooi & Vecht

Nieuwe regionale website: Visit Gooi & Vecht

Op de vernieuwde website van Toerisme Gooi en Vecht vind je alles over evenementen in de gemeente. Ontdek mooie wandel-, fiets-, of vaarroutes, culturele activiteiten en algemene informatie over de Vechtstreek. Of bekijk de regio in 360 graden op gooivechtinvr.nl.


Werkzaamheden park Reigerskamp

Werkzaamheden park Reigerskamp

In het park Reigerskamp is vaak wateroverlast. De voetpaden staan regelmatig blank en worden drassig. Een deel van het grasveld is zo aangelegd dat regenwater makkelijk kan wegzakken (een wadi). Deze wadi werkt niet meer goed. Maandag 14 september zijn werkzaamheden gestart om wateroverlast voor bezoekers te verminderen.


Oproep De Ronde Venen: Zoek mee naar geschikte gebieden voor energie

Oproep De Ronde Venen: Zoek mee naar geschikte gebieden voor energie

Gemeente De Ronde Venen is gestart met het zoeken naar geschikte gebieden voor zonnevelden en windmolens. Hierbij vragen ze ook hulp van inwoners van Stichtse Vecht. Via zonenwindkaart.nl kun je online zonnevelden en windmolens plaatsen in verschillende gebieden in De Ronde Venen. Ook kun je een gebied aanwijzen waar je liever geen zonnevelden of windmolens ziet.


Fotowedstrijd: Iconen van de Oude Hollandse Waterlinie

Fotowedstrijd: Iconen van de Oude Hollandse Waterlinie

Je hebt nog tot en met woensdag 30 september 2020 de tijd om mee te doen aan de fotowedstrijd van de Stichting Oude Hollandse Waterlinie. Het thema van dit jaar is ‘Iconen van de Oude Hollandse Waterlinie’. Fotografeer een monument of object van de Oude Hollandse Waterlinie en maak kans op een mooie prijs!


Vacatures

Vacatures

Werken bij gemeente Stichtse Vecht? Bekijk onze openstaande vacatures. We kijken uit naar je reactie!


facebook twitter youtube linkedin instagram
Dit is een uitgave van gemeente Stichtse Vecht.
Meer informatie vind je op stichtsevecht.nl
Contact
Mail: info@stichtsevecht.nl
WhatsApp: 06‌135‌34589
Bel: 140346
Bekijk de besluiten van het college van B&W.
Skip to content