header_sv
Week 36 - 3 september 2020

Coronavirus: waar staan we nu

Coronavirus: waar staan we nu

De scholen zijn weer open, net als de horeca, sportclubs en musea. Het verschil tussen maart en nu is groot. Bekijk wat we samen bereikt hebben in deze infographic. Als we de basisregels blijven volgen, houden we het coronavirus onder controle.


Vrijdagmarkt in Breukelen blijft zoals hij is

Vrijdagmarkt in Breukelen blijft zoals hij is

Op de Kerkbrink in Breukelen blijft de opstelling van de vrijdagmarkt zoals hij nu is. Om de 1,5 meter te kunnen waarborgen kunnen de 4 marktkramen die nu op de Hazeslinger staan niet terug naar de Kerkbrink. Ook is er geen extra ruimte voor terrastafels van de horeca.


Individuele studietoeslag verhoogd naar €300 per maand

Individuele studietoeslag verhoogd naar €300 per maand

Voor studenten met een beperking is bijverdienen naast een studie vaak lastig. Voor deze studenten is er de individuele studietoeslag: een bedrag van €300 per maand.

De toeslag is bedoeld om jongeren te stimuleren een opleiding te (blijven) volgen. Een afgeronde opleiding maakt de kans op een baan groter.


Commissievergaderingen op 8 en 9 september

Commissievergaderingen op 8 en 9 september

Op 8 en 9 september wordt er in 3 commissies onder andere verder gesproken over de situatie in Maarssenbroek, duurzame elektriciteit in Stichtse Vecht en de onderwijsvoorziening van de Zuilense Vecht.


Ontwerpbesluiten Kortelaan in Maarssen

Ontwerpbesluiten Kortelaan in Maarssen

Initiatiefnemers willen 2 grondgebonden woningen bouwen op het perceel Kortelaan 20. Daarvoor is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig. In dit plan staan regels over het gebruik van grond en de gebouwen die daarop staan. Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan is er ruimte om je mening te geven.


Vacatures

Vacatures

Werken bij gemeente Stichtse Vecht? Bekijk onze openstaande vacatures. We kijken uit naar je reactie!


facebook twitter youtube linkedin instagram
Dit is een uitgave van gemeente Stichtse Vecht.
Meer informatie vind je op stichtsevecht.nl
Contact
Mail: info@stichtsevecht.nl
WhatsApp: 06‌135‌34589
Bel: 140346
Bekijk de besluiten van het college van B&W.
Skip to content