header_sv
Week 45 - 5 november 2020

Dag van de Mantelzorg 2020: gemeente erkent grote inzet mantelzorgers

Dag van de Mantelzorg 2020: gemeente erkent grote inzet mantelzorgers

Mantelzorgers ontvangen van het Steunpunt Mantelzorg een bemoediging. En in 2021 geeft de gemeente aan mantelzorgers weer een blijk van waardering in de vorm van een cadeaubon die zij kunnen verzilveren bij lokale ondernemers.


Tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown

Tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown

Samen is het ons gelukt om de stijging van het aantal besmettingen te doorbreken. We zijn op de goede weg, maar het gaat nog te langzaam. Het kabinet heeft daarom besloten om voor de komende 2 weken extra maatregelen in te stellen.


Gemeenteraad buigt zich over de Programmabegroting

Gemeenteraad buigt zich over de Programmabegroting

Dinsdag 10 november staat de Programmabegroting 2021 op de agenda van de gemeenteraad. Elk jaar wordt een begroting voor het volgende jaar opgesteld en wordt er gekeken naar de 3 daaropvolgende jaren. Kijk live mee!


Sint Maarten: vier het dit jaar thuis!

Sint Maarten: vier het dit jaar thuis!

Vier dit jaar geen Sint Maarten door met kinderen de straat op en langs de deuren te gaan. Die dringende oproep doet de voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht. Hij vraagt ouders en verzorgers om deze feesten dit jaar binnenshuis met de kinderen te vieren.


Doe mee met de training over eenzaamheid

Doe mee met de training over eenzaamheid

De gemeente Stichtse Vecht wil dat eenzaamheid een onderwerp van gesprek voor iedereen. Daarom organiseert de werkgroep op 16 november van 19.00 tot 22.00 uur een online training over eenzaamheid.Deze training is voor iedereen, van jong tot oud.


Gemeenteraad stelt unaniem de Toekomstvisie Bedrijventerreinen vast

Gemeenteraad stelt unaniem de Toekomstvisie Bedrijventerreinen vast

Vitale en goed bereikbare bedrijventerreinen zijn van groot belang voor de economie en werkgelegenheid in Stichtse Vecht en in de regio. Het college van B&W stelde daarom de gemeenteraad voor om de komende 10 tot 15 jaar in te zetten op kwaliteitsverbetering van de bestaande bedrijventerreinen.


Bekijk de lezing over eenzaamheid

Bekijk de lezing over eenzaamheid

In de Week tegen eenzaamheid hield Vera Vandervesse in Slot Zuylen een lezing over eenzaamheid. In haar lezing vertelt ze haar eigen verhaal en geeft in de lezing aan wat eenzaamheid is en wat je er tegen kunt doen. Bekijk de lezing op YouTube.


College van B&W stemt in met plan voor de watertoren

College van B&W stemt in met plan voor de watertoren

Begin dit jaar is door de eigenaar van de watertoren een vooroverlegplan ingediend. Hierin stond een plan voor een nieuwe functie van de watertoren in Breukelen. Er komen 5 woningen en een commerciële ruimte in de watertoren. Het college van B&W heeft onder voorwaarden ingestemd.


Extra geld voor sportvelden in Stichtse Vecht

Extra geld voor sportvelden in Stichtse Vecht

Als het aan het college van B&W ligt, komt er extra subsidiegeld voor alle sportvelden die de komende jaren aan vervanging toe zijn en die in de toekomst aan de sportverenigingen in beheer worden gegeven. Pas na de opknapbeurt van deze velden worden de verenigingen zelf verantwoordelijk voor hun velden.


Kansenkaart zonnevelden in Stichtse Vecht

Kansenkaart zonnevelden in Stichtse Vecht

Op het grondgebied van Stichtse Vecht komen heel veel belangen samen. Bijvoorbeeld de klimaatdoelen. Omdat we in Stichtse Vecht geen grote windmolens willen, blijft zonne-energie over. Het wordt daarom mogelijk om een aanvraag in te dienen om te investeren in zonnevelden.


Vacatures

Vacatures

Werken bij gemeente Stichtse Vecht? Bekijk onze openstaande vacatures. We kijken uit naar je reactie!


facebook twitter youtube linkedin instagram
Dit is een uitgave van gemeente Stichtse Vecht.
Meer informatie vind je op stichtsevecht.nl
Contact
Mail: info@stichtsevecht.nl
WhatsApp: 06‌135‌34589
Bel: 140346
Bekijk de besluiten van het college van B&W.
Skip to content