header_sv
Week 28 - 9 juli 2020

Uitbreiding college Stichtse Vecht met wethouder Frank van Liempdt

Uitbreiding college Stichtse Vecht met wethouder Frank van Liempdt

Gemeente Stichtse Vecht heeft een vierde wethouder, met de benoeming van Frank van Liempdt op woensdag 8 juli. Het college is blij met de uitbreiding. Er ontstaat zo meer tijd en aandacht voor het aanpakken van lokale en regionale uitdagingen.


Open brief en video burgemeester Ap Reinders

Open brief en video burgemeester Ap Reinders

Burgemeester Ap Reinders: ‘Dankzij de inzet en flexibiliteit van ons allemaal hebben we het coronavirus voor nu onder controle gekregen. Daar kunnen we trots op zijn en dat verdient een compliment aan ons allemaal!

Ik ben 5 maanden jullie burgemeester. Het verbaast mij hoe snel ik mij hier thuis voel. De warme ontvangst heeft daar beslist een belangrijke rol in gespeeld.’


Alternatieve lintjesregen Stichtse Vecht

Alternatieve lintjesregen Stichtse Vecht

Tijdens een alternatieve lintjesregen in de trouwzaal van Goudestein reikte burgemeester Ap Reinders de Koninklijke onderscheidingen uit. Voor elke decorandus organiseerden we een aparte bijeenkomst. Van harte!


Voortaan eigen bijdrage voor gehandicaptenparkeerplaats

Voortaan eigen bijdrage voor gehandicaptenparkeerplaats

Inwoners die een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders bezitten (en geen parkeermogelijkheid op eigen terrein hebben), kunnen een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen. Vanaf 8 juli 2020 betaal je hiervoor een eigen bijdrage. Met dat bedrag legt de gemeente de gehandicaptenparkeerplaats aan en plaatst het kentekenbord.


Onderwerpen gemeenteraadsvergadering op 14 juli 2020

Onderwerpen gemeenteraadsvergadering op 14 juli 2020

Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces wordt de nieuwe kinderburgemeester geïnstalleerd en nemen we afscheid van de oude. Ook op de agenda: de Programmarekening 2019, het onttrekkingsbesluit van de Maarssenbroekse Slag, het Beoordelingskader en contour Ruimtelijk Economisch Programma. De moties Coronafonds en Watertoren worden besproken.


Vacatures

Vacatures

Werken bij gemeente Stichtse Vecht? Bekijk onze openstaande vacatures. We kijken uit naar je reactie!


facebook twitter youtube linkedin instagram
Dit is een uitgave van gemeente Stichtse Vecht.
Meer informatie vind je op stichtsevecht.nl
Contact
Mail: info@stichtsevecht.nl
WhatsApp: 06‌135‌34589
Bel: 140346
Bekijk de besluiten van het college van B&W.
Skip to content