header_sv
Week 11 - 12 maart 2020

Brandweervrijwilliger Ton Hoogendoorn uit Loenen aan de Vecht koninklijk onderscheiden

Brandweervrijwilliger Ton Hoogendoorn uit Loenen aan de Vecht koninklijk onderscheiden

De heer Ton Hoogendoorn uit Loenen aan de Vecht heeft op vrijdag 6 maart een koninklijke onderscheiding ontvangen voor zijn jarenlange verdiensten voor de brandweer Loenen aan de Vecht.


Ontwerpbestemmingsplan ‘Vreelandseweg 42’  in Nigtevecht ter inzage

Ontwerpbestemmingsplan ‘Vreelandseweg 42’ in Nigtevecht ter inzage

De aanvrager wil de bestemming van het perceel Vreelandseweg 42 in Nigtevecht wijzigen van ‘Agrarisch met waarden’ in ‘Wonen en Tuin’. Het agrarisch bedrijf is door de voormalige eigenaresse beëindigd. De huidige eigenaren willen een atelier aan huis en in de toekomst een bed & breakfast realiseren.


Criminaliteitscijfers Stichtse Vecht stijgen licht

Criminaliteitscijfers Stichtse Vecht stijgen licht

De criminaliteitscijfers zijn in 2019 in Stichtse Vecht licht gestegen. Onder andere wat betreft nieuwe vormen als cybercrime en overlast door verwarde personen. Cijfers van bekende criminaliteitsvormen, zoals fietsendiefstal, zijn juist gedaald.


Commissievergaderingen op 17 en 18 maart

Commissievergaderingen op 17 en 18 maart

Op dinsdag 17 maart en woensdag 18 maart vergaderen de commissies Fysiek domein, Sociaal domein en Bestuur en Financiën. Er wordt onder andere gesproken over bestemmingsplan Harmonieplein, Planetenbaan en Het Kwadrant en de Maarsenbroekseslag


Coronavirus: landelijk extra maatregelen

Coronavirus: landelijk extra maatregelen

Donderdag 12 maart is bekend gemaakt dat Nederland in een nieuwe fase zit van de aanpak van het coronavirus. De minister-president en minister van Volksgezondheid hebben extra maatregelen genomen. Zo worden alle bijeenkomsten met meer dan 100 bezoekers afgelast. Deze maatregelen gelden ook in Stichtse Vecht. Ze gaan direct in en zijn tot nader order van kracht tot en met 31 maart.


Doe mee met de kindergemeenteraad op 25 juni 2020!

Doe mee met de kindergemeenteraad op 25 juni 2020!

Samen met kinderburgemeester Merle Schweppe organiseert gemeente Stichtse Vecht een kindergemeenteraad. Alle basisscholen (groep 8) ontvingen een uitnodiging om een plan te bedenken! Meer informatie en aanmelden: stichtsevecht.nl/kinderraad.


facebook twitter youtube linkedin instagram
Dit is een uitgave van gemeente Stichtse Vecht.
Meer informatie vind je op stichtsevecht.nl
Contact
Mail: info@stichtsevecht.nl
WhatsApp: 06‌135‌34589
Bel: 140346
Bekijk de besluiten van het college van B&W.
Skip to content