header_sv
Week 12 - 19 maart 2020

Drukte op afvalscheidingsstations

Drukte op afvalscheidingsstations

Veel mensen ruimen momenteel het huis op of snoeien in de tuin. Het is daardoor erg druk op de afvalscheidingsstations. Onze medewerkers daar willen veilig hun werk doen. Daarom worden verkeersregelaars ingezet. Volg hun aanwijzingen op en houd gepaste afstand van elkaar. Alvast bedankt!


Afvalinzameling gaat door in aangepaste vorm

Afvalinzameling gaat door in aangepaste vorm

Onze afvalinzamelaar neemt maatregelen om de afvalinzameling door te laten gaan. In goed overleg is besloten om na donderdag 19 maart te stoppen met de papierinzameling aan huis. Oud papier en karton kun je bewaren of zelf wegbrengen naar een ondergrondse papiercontainer.


Video: persoonlijke boodschap burgemeester

Video: persoonlijke boodschap burgemeester

'De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus raken ons allemaal. Geef om elkaar. Houd het hoofd koel en het hart warm.' Dat is de boodschap van burgemeester Ap Reinders aan alle inwoners van Stichtse Vecht. Lees ook zijn brief


Bomenkap om veiligheidsredenen

Bomenkap om veiligheidsredenen

De afgelopen periode is een groot aantal bomen gekapt, verspreid over onze gemeente. Deze bomen waren ziek, instabiel of afgestorven. Er moet nog een aantal bomen worden gekapt. De komende periode zijn we van plan bomen die een veiligheidsrisico vormen alsnog te verwijderen.


Afgelast: gratis compost op 28 maart

Afgelast: gratis compost op 28 maart

De Compostdag op 28 maart stellen we uit vanwege het coronavirus. We houden je op de hoogte van de nieuwe datum, waarop je een gratis zak compost kunt komen ophalen!


Financiële steun voor inwoners, zzp’ers, bedrijven en werkgevers

Financiële steun voor inwoners, zzp’ers, bedrijven en werkgevers

Er is financiële steun voor inwoners tijdens de coronacrisis. Zoals een versnelde aanvraag van een bijstandsuitkering. Ook is er vanuit de overheid een steunpakket voor zzp'ers, werknemers en bedrijven. Zij kunnen uitstel of kwijtschelding van belastingen krijgen.


Dienstverlening: alleen afspraken met spoed

Dienstverlening: alleen afspraken met spoed

Onze dienstverlening wordt voortgezet in beperkte vorm: we leveren wat echt nodig is. In de centrale hal zijn extra maatregelen genomen om 1,5 meter afstand te garanderen. Maak alleen een afspraak als het spoed heeft, zoals aangifte van geboorte. 


Noodopvang voor kinderen van ouders in vitale beroepen of cruciale processen

Noodopvang voor kinderen van ouders in vitale beroepen of cruciale processen

We hebben veel waardering voor de scholen en kinderopvang, die alles op alles zetten om het onderwijs op afstand te regelen en kinderen op te vangen. Kinderen van ouders in cruciale beroepen of vitale processen kunnen in principe op de eigen school, kinderopvang of bij de eigen gastouder terecht.


facebook twitter youtube linkedin instagram
Dit is een uitgave van gemeente Stichtse Vecht.
Meer informatie vind je op stichtsevecht.nl
Contact
Mail: info@stichtsevecht.nl
WhatsApp: 06‌135‌34589
Bel: 140346
Bekijk de besluiten van het college van B&W.
Skip to content