header_sv
Week 2 - 10 januari 2019

Nieuw in Stichtse Vecht: Kansis en Kansis Groen

Nieuw in Stichtse Vecht: Kansis en Kansis Groen

Vanaf 1 januari 2019 vormen Kansis en Kansis Groen het nieuwe gemeentelijke leerwerkbedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit leerwerkbedrijf zet de dienstverlening van PAUW Bedrijven voort.


Vastgesteld bestemmingsplan Boslaan 13 te Vreeland

Vastgesteld bestemmingsplan Boslaan 13 te Vreeland

Het bestemmingsplan “Boslaan 13” te Vreeland is op 18 december 2018 door de gemeenteraad ongewijzigd vastgesteld. U kunt het plan vanaf 11 januari online of op het gemeentekantoor inzien.


Koninklijke onderscheiding voor René Rensenbrink

Koninklijke onderscheiding voor René Rensenbrink

De heer René Rensenbrink uit Nigtevecht ontving op 5 januari een Koninklijke onderscheiding voor zijn jarenlange verdiensten voor de brandweer Nigtevecht.


Opstartperikelen nieuwe afvalinzamelaar

Opstartperikelen nieuwe afvalinzamelaar

Per 1 januari zijn wij overgestapt naar een nieuwe inzamelaar voor ons huishoudelijk afval: Suez. Deze overstap verloopt helaas niet zo soepel zoals we gehoopt hadden. Is uw kliko niet geleegd of staan er bijplaatsingen bij de containers? Geef dit dan door via het meldingsformulier.


Digitaal vragenuur over website gemeente

Digitaal vragenuur over website gemeente

De bibliotheek in Maarssen-Dorp organiseert op 21 januari samen met de gemeente en SeniorWeb een oefenmiddag over het gebruik van de gemeentelijke website. U leert bijvoorbeeld wat u moet doen om een nieuw paspoort aan te vragen.


Innovatief landmeten

Innovatief landmeten

Wij meten op 10 en 14 januari als eerste gemeente een aantal gebouwen op een andere, innovatieve wijze: met een geoballon (binnen de bebouwde kom) en een drone (buitengebied). Zo onderzoeken we of je panden sneller en efficiënter kunt opmeten.


Praat mee over herontwikkeling Planetenbaan

Praat mee over herontwikkeling Planetenbaan

Bewoners en andere belangstellenden zijn van harte welkom op de inloopbijeenkomst op 21 januari om met de gemeente, provincie en eigenaren van gedachten te wisselen over de ideeën die er zijn voor de herontwikkeling van de Planetenbaan en Het Kwadrant.


Commissievergadering over nieuwe raadzaal

Commissievergadering over nieuwe raadzaal

In de commissievergadering Sociaal Domein en Bestuur en Financiën van 15 januari gaat het vooral over een nieuwe raadzaal. De meerderheid van de raad heeft gezegd hier geen extra krediet voor te willen geven. Daarom komen er 6 alternatieven op tafel.


Commissievergadering Fysiek Domein 15 januari

Commissievergadering Fysiek Domein 15 januari

Op dinsdag 15 januari wordt in de commissievergadering Fysiek Domein o.a. gesproken over de wijziging van de winkeltijden in Stichtse Vecht en over het Burgerinitiatief: "Atlantische Buurt Maarssen”. U bent welkom op de publieke tribune.


Extra praktijkondersteuners jeugd-GGZ

Extra praktijkondersteuners jeugd-GGZ

In de huisartsenpraktijken in Loenen en Kockengen komen praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg voor kinderen. Door hun inzet worden kinderen sneller en dichter bij huis geholpen.


Nieuw in ‘t Kikkerfort: Peuter survival

Nieuw in ‘t Kikkerfort: Peuter survival

In een waterrijk land als Nederland is het aan te bevelen om bij kleine kinderen zelfredzaamheid in het water te ontwikkelen. Peuter survival is al voor kinderen tussen de 3 en 4 jaar. Tijdens de lessen leren ze op hun eigen zwemwijze naar de kant zwemmen.


facebook twitter youtube linkedin instagram
Dit is een uitgave van gemeente Stichtse Vecht.
Meer informatie vind je op stichtsevecht.nl
Contact
Mail: info@stichtsevecht.nl
WhatsApp: 06‌135‌34589
Bel: 140346
Bekijk de besluiten van het college van B&W.
Skip to content