header_sv
Week 2 - 9 januari 2020

Publicatie Verlenging Looptijd Landschapsontwikkelingsplannen

Publicatie Verlenging Looptijd Landschapsontwikkelingsplannen

De gemeenteraad heeft besloten de looptijd van de landschapsontwikkelingsplannen Maarssen en Breukelen – Loenen te verlengen met 5 jaar. In de plannen wordt een beleidskader gegeven voor de ontwikkeling van het buitengebied van de gemeente.De ligt van 10 januari tot en met 20 februari 2020 ter inzage.


Vastgesteld bestemmingsplan Ter Aaseweg 5 in Nieuwersluis

Vastgesteld bestemmingsplan Ter Aaseweg 5 in Nieuwersluis

Het bestemmingsplan ‘Ter Aaseweg 5’ in Nieuwersluis ligt met ingang van vrijdag 10 januari tot en met donderdag 20 februari ter inzage. Op de plaats van de bestaande bebouwing is in het bestemmingsplan een bouwvlak opgenomen. Doordat de geplande bebouwing niet elders mogelijk is, is het nodig het bouwvlak aan te passen. 


Ontwerpbestemmingsplan ‘De Vecht’ ter inzage

Ontwerpbestemmingsplan ‘De Vecht’ ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan 'De Vecht' is op vrijdag 10 januari, voor 6 weken door het college van burgemeester en wethouders ter inzage gelegd. Het bestemmingsplan biedt een eenduidige regeling voor de gehele rivier de Vecht.


Controles op foutparkeren door BOA’s

Controles op foutparkeren door BOA’s

De komende tijd zullen de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) controles uitvoeren op het fout ( langer dan 3 dagen ) parkeren van aanhangwagens.Daarnaast zullen de Boa’s ook gaan controleren op het parkeren bij een oplaadpaal.


Bestemmingsplan Herenweg 10a te Maarssen is vastgesteld

Bestemmingsplan Herenweg 10a te Maarssen is vastgesteld

De gemeenteraad het bestemmingsplan Herenweg 10a Maarssen gewijzigd vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang vanaf 10 januari tot  donderdag 20 februari 2020 voor 6 weken ter inzage.


Commissievergaderingen Fysiek domein en Bestuur en Financiën

Commissievergaderingen Fysiek domein en Bestuur en Financiën

Nieuwer Ter Aa wil buiten de rode contouren bouwen maar kan dat wel? En is er financiele ruimte voor 75 jaar herdenking en bevrijding? 


Leerlingen Niftarlake presenteren ideeën voor een klimaatbestendig Maarssenbroek

Leerlingen Niftarlake presenteren ideeën voor een klimaatbestendig Maarssenbroek

Leerlingen Niftarlake presenteren hun ideeën voor een klimaatbestendig Maarssenbroek.In een marktopstelling presenteerden de leerlingen op woensdag 8 januari hun uitgewerkte ideeën.


Nieuwsbrief voortaan elke 2 weken

Nieuwsbrief voortaan elke 2 weken

In het nieuwe jaar versturen we niet eens per week maar per 2 weken de digitale nieuwsbrief. Altijd op de hoogte zijn van ons laatste nieuws? Je vindt het in het nieuwsoverzicht van onze eigen website. Volg ons ook op onze sociale media!


facebook twitter youtube linkedin instagram
Dit is een uitgave van gemeente Stichtse Vecht.
Meer informatie vind je op stichtsevecht.nl
Contact
Mail: info@stichtsevecht.nl
WhatsApp: 06‌135‌34589
Bel: 140346
Bekijk de besluiten van het college van B&W.
Skip to content