header_sv
Week 20 - 18 mei 2017

Volgende week donderdag en vrijdag gesloten

Volgende week donderdag en vrijdag gesloten

Volgende week donderdag, 25 mei, is het Hemelvaartsdag. We zijn die dag gesloten. Ook op vrijdag 26 mei blijven de deuren van het gemeentekantoor dicht. De afvalscheidingstations zijn dan wel open. De online nieuwsbrief ontvangt u op woensdag.


Maarssen-Dorp: Driehoekslaan afgesloten

Maarssen-Dorp: Driehoekslaan afgesloten

Van 22 tot 24 mei is de Driehoekslaan in Maarssen-Dorp afgesloten. Het gaat om het stuk tussen de Klokjeslaan en de Kortelaan. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid met behulp van borden.


Onderzoek innovatieve technologie voor verbeterde dienstverlening in het sociaal domein

Onderzoek innovatieve technologie voor verbeterde dienstverlening in het sociaal domein

De gemeente onderzoekt of de innovatieve Blockchain-technologie gebruikt kan worden voor verdere verbetering van onze dienstverlening in het sociaal domein, bijvoorbeeld bij de aanvraag van een rolstoel.


Dé gids voor 55-plussers in Stichtse Vecht

Dé gids voor 55-plussers in Stichtse Vecht

Een schat aan informatie voor iedereen die zelfstandig wil blijven wonen en vitaal oud(er) wil worden in onze gemeente.


Stichtse Vecht eert veteranen

Stichtse Vecht eert veteranen

Op woensdag 7 juni organiseert gemeente Stichtse Vecht een informele bijeenkomst voor alle in Stichtse Vecht woonachtige veteranen. Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar bent u wel veteraan? Meldt u zich dan vóór 25 mei aan.


Gemeenteraad nodigt u uit

Gemeenteraad nodigt u uit

Dinsdag 30 mei zijn er 2 commissievergaderingen. Een van de commissie Fysiek Domein en een van de commissie Sociaal Domein. U bent hierbij van harte welkom. 


12 juni: informatiebijeenkomst project Grondgebruik Maarssenbroek

12 juni: informatiebijeenkomst project Grondgebruik Maarssenbroek

Het project Grondgebruik wordt al uitgevoerd in de wijken Valkenkamp, Zwanenkamp, Spechtenkamp en Zebraspoor. Nu zijn de andere wijken van Maarssenbroek aan de beurt.


Loenen aan de Vecht: stuk Rijksstraatweg en Brugstraat afgesloten

Loenen aan de Vecht: stuk Rijksstraatweg en Brugstraat afgesloten

In verband met de jaarmarkt is in Loenen aan de Vecht op zaterdag 20 mei van 5:00 uur ’s ochtends tot middernacht een stuk van de Rijksstraatweg en een stuk van de Brugstraat afgesloten. .


Fase 2 Kockengen Waterproof feestelijk opgeleverd

Fase 2 Kockengen Waterproof feestelijk opgeleverd

Fase 2 van Kockengen Waterproof is afgerond. Om dit moment te markeren heeft wethouder Pieter de Groene samen met leerlingen van basissschool de Wegwijzer bomen geplant in het talud van de Van Lockhorstweg in Kockengen.


Nigtevecht: Lage Klompweg afgesloten 23 en 24 mei

Nigtevecht: Lage Klompweg afgesloten 23 en 24 mei

De Lage Klompweg in Nigtevecht wordt op dinsdag 23 mei 7:00 uur tot en met woensdag 24 mei 17:00 uur afgesloten voor het verkeer. Voor fietsers geldt de afsluiting niet.


Veiligheidsmonitor 2017

Veiligheidsmonitor 2017

Deze week valt bij 4.150 willekeurig geselecteerde inwoners van Stichtse Vecht een uitnodiging op de mat met het verzoek om deel te nemen aan aan een enquête over veiligheid, de veiligheidsmonitor 2017.


Basisschoolleerlingen kunnen solliciteren naar functie van kinderburgemeester

Basisschoolleerlingen kunnen solliciteren naar functie van kinderburgemeester

Gemeente Stichtse Vecht krijgt met ingang van het schooljaar 2017/18 een kinderburgemeester. Alle basisschoolleerlingen die nu in groep 7 zitten, kunnen zich kandidaat stellen om de eerste kinderburgemeester van Stichtse Vecht te worden.


Rectificatie bouwplan Haagstede

Rectificatie bouwplan Haagstede

Bestemmingsplan Haagstede wordt niet op 30 mei in de commissie behandeld, maar komt 6 juni aan de orde.


10 juni: buurtbijeenkomst De Eendracht

10 juni: buurtbijeenkomst De Eendracht

Zaterdag 10 juni organiseren gemeente Stichtse Vecht, Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken, Verheij Integrale Groenzorg, Kwadraad maatschappelijk werk, de Politie, Welzijn Stichtse Vecht en Jeugd-Punt jongerenopbouwwerk een buurtbijeenkomst voor de wijk De Eendracht.


Zwemverbod in Op Buuren

Zwemverbod in Op Buuren

Vorig jaar zomer veroorzaakten jongeren bij mooi weer overlast op de De Hoopkade in Maarssen. Het leidde ook tot gevaarlijke situaties met betrekking tot het vaarverkeer. Daarom zijn daar nu verbodsborden geplaatst.


Leerlingen presenteren eindresultaten afvalproject

Leerlingen presenteren eindresultaten afvalproject

Op 17 mei 2017 hebben leerlingen van het Technasium Niftarlake, hun conclusies en aanbevelingen gepresenteerd die  bijdragen aan een afvalvrije gemeente én het terugdringen van (zwerf)afval in en om de school.


Eerste editie van ‘Gast van de Raad’

Eerste editie van ‘Gast van de Raad’

Dinsdag 16 mei is voor de eerste keer ‘Gast van de Raad’ georganiseerd. Zes inwoners hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging van burgemeester Marc Witteman om als gast aanwezig te zijn bij de raadsvergadering van die avond.


Gemeente stelt plan samen voor huisvesting statushouders

Gemeente stelt plan samen voor huisvesting statushouders

Alle gemeenten hebben van het Rijk een verplichte taakstelling om vluchtelingen met een verblijfsstatus te huisvesten. Het college heeft alle maatregelen samengebracht in een plan van aanpak.


facebook twitter youtube linkedin instagram
Dit is een uitgave van gemeente Stichtse Vecht.
Meer informatie vind je op stichtsevecht.nl
Contact
Mail: info@stichtsevecht.nl
WhatsApp: 06‌135‌34589
Bel: 140346
Bekijk de besluiten van het college van B&W.
Skip to content