header_sv
Week 22 - 29 mei 2019

NL-Alert controlebericht op digitale reclamezuilen

NL-Alert controlebericht op digitale reclamezuilen

Maandag 3 juni om 12:00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit. Als het goed is, ontvangt u deze op uw mobiel. Het bericht is ook te zien op ruim 1.200 digitale reclamezuilen in winkelcentra en op stations.


Vastgesteld wijzigingsplan ‘Tuinbouwweg 7’ in Maarssen ter inzage

Vastgesteld wijzigingsplan ‘Tuinbouwweg 7’ in Maarssen ter inzage

In dit wijzigingsplan wordt de bestemming ‘Agrarisch’ gewijzigd in de bestemming ‘Wonen’ en ‘Tuin’. Het agrarisch bedrijf is namelijk beëindigd. U kunt het plan vanaf 31 mei tot en met 11 juli 2019 online of op het gemeentekantoor inzien.


Regionaal Huurteam Utrecht van start

Regionaal Huurteam Utrecht van start

Per 1 juni 2019 start het Regionaal Huurteam Utrecht. Het Huurteam biedt gratis ondersteuning bij misstanden in de particuliere verhuur.


Wegafsluitingen voor jaarmarkt Maarssen

Wegafsluitingen voor jaarmarkt Maarssen

Op zaterdag 1 juni vindt de jaarmarkt weer plaats in Maarssen-Dorp. Hiervoor worden de Nassaustraat, Thorbeckelaan, Kaatsbaan en Pieter de Hooghstraat afgesloten. De afsluiting is van 09:00 – 20:00 uur.


Gewijzigde openingstijden gemeentekantoor

Gewijzigde openingstijden gemeentekantoor

Het gemeentekantoor is dicht op donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag), vrijdag 31 mei en  maandag 10 juni (Pinksteren). Houd hier rekening mee bij uw aanvragen en afspraken.


Ondergrondse containers Antilopespoor Maarssenbroek

Ondergrondse containers Antilopespoor Maarssenbroek

In de wijk Antilopespoor is vorige week een containerparkje gerealiseerd. Wijkbewoners kunnen hier voortaan hun glas, oud textiel, oud papier en karton en PMD naartoe brengen.


30 juni 12 kernen toertocht

30 juni 12 kernen toertocht


Voorlopige uitslag Europees Parlementsverkiezing in Stichtse Vecht

Voorlopige uitslag Europees Parlementsverkiezing in Stichtse Vecht

In Stichtse Vecht is 46,05% van de stemgerechtigden vorige week naar de stembus gegaan om te stemmen voor de Europees Parlementsverkiezing. Op partijniveau is er een voorlopige uitslag bekend. De landelijke definitieve verkiezingsuitslag maakt de Kiesraad bekend op 4 juni.


Gezocht: ouders die mee denken over jeugdhulp met verblijf

Gezocht: ouders die mee denken over jeugdhulp met verblijf

Vanaf mei 2019 werken we met de jeugdhulpaanbieders uit de regio een plan uit hoe de specialistische jeugdhulp met verblijf er de komende jaren uit moet gaan zien. Graag gaan we op 6 juni met u in gesprek om te leren van uw ervaringen. Komt u ook?


Voortgang inventarisatie ‘overlast bomen’ in Stichtse Vecht

Voortgang inventarisatie ‘overlast bomen’ in Stichtse Vecht

In de informatieve commissie van dinsdag 28 mei werden de resultaten van de  inventarisatie van bomen die overlast geven in de gemeente gepresenteerd. De resultaten laten zien dat het onderhoud aan de bomen een grote opgave is voor de komende jaren.


3 juni gemeenteraadsvergadering

3 juni gemeenteraadsvergadering

De gemeenteraad vergadert op maandag 3 juni over de nieuwe brandweerpost in Nieuwer Ter Aa, de verordening Jeugdzorg en de motie SAVE/Veilig Thuis.


facebook twitter youtube linkedin instagram
Dit is een uitgave van gemeente Stichtse Vecht.
Meer informatie vind je op stichtsevecht.nl
Contact
Mail: info@stichtsevecht.nl
WhatsApp: 06‌135‌34589
Bel: 140346
Bekijk de besluiten van het college van B&W.
Skip to content