header_sv
Week 24 - 14 juni 2018

21 juni gemeentekantoor eerder gesloten

21 juni gemeentekantoor eerder gesloten

Donderdag 21 juni is het gemeentekantoor vanaf 15:00 uur gesloten vanwege een interne bijeenkomst. De openingstijden van de afvalscheidingstations blijven ongewijzigd. Op 22 juni zijn we u graag weer van dienst vanaf 8:30 uur.


Vraag uw paspoort of identiteitskaart op tijd aan

Vraag uw paspoort of identiteitskaart op tijd aan

Is uw paspoort of identiteitskaart verlopen en heeft u een nieuwe nodig? Wacht dan niet met het maken van een afspraak. We verwachten drukte met het aanvragen van reisdocumenten. Het zou jammer zijn als u niet terechtkunt op uw gewenste dag.


Even voorstellen: de genomineerde kandidaten voor kinderburgemeester

Even voorstellen: de genomineerde kandidaten voor kinderburgemeester

Op de site van RTV Stichtse Vecht stellen de drie genomineerde kandidaten voor kinderburgemeester van Stichtse Vecht zich voor. Zij leggen uit waarom zij Mijke Moons, de huidige kinderburgemeester, willen opvolgen.


Nieuwe kinderburgemeester: stem ook 20 juni

Nieuwe kinderburgemeester: stem ook 20 juni

Woensdag 20 juni is verkiezingsdag. De opvolger van Mijke Moons als onze kinderburgemeester wordt dan gekozen. Vanaf 8:00 tot 20:00 uur kan op één van de drie genomineerden worden gestemd.


Filmpje bedrijfsbezoek college aan COR NAB en Kernfarm

Filmpje bedrijfsbezoek college aan COR NAB en Kernfarm


Recordaantal vrijwilligers voor landschap en erfgoed in 2017

Recordaantal vrijwilligers voor landschap en erfgoed in 2017

Bij museum Vredegoed in Tienhoven vond 9 juni de Vrijwilligersdag van Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) plaats. Ivo Brautigam, directeur LEU, overhandigde aan wethouder Frank van Liempdt de vrijwilligersresultaten.10.167 mensen hebben zich in 2017 vrijwillig ingezet.


Subsidie Waterschap HDSR: Blauw Bewoners initiatief 2018

Subsidie Waterschap HDSR: Blauw Bewoners initiatief 2018

Het waterschap HDSR subsidieert projecten die zorgen voor het vergroten van bewustzijn over water en duurzaam waterbeheer in Maarssen-Dorp, Maarssenbroek en Kockengen. Heeft u een ‘blauw’ idee voor een van deze kernen? Vraag dan een bijdrage aan!


Samen werken aan leefbaarheid Pauwenkamp

Samen werken aan leefbaarheid Pauwenkamp

Op 7 juni was er een inloopavond voor bewoners van Pauwenkamp. Onderwerpen waren de leefbaarheid, klimaatadaptatie (maatregelen om ons voor te bereiden op klimaatverandering), jeugd en de (verkeers)veiligheid in de wijk. Veel bewoners kwamen ondanks de warmte langs.


Deel Troelstrastraat twee weken afgesloten

Deel Troelstrastraat twee weken afgesloten

Van vrijdag 15 juni 7:00 uur tot en met vrijdag 29 juni 16:00 uur is een deel van de Troelstrastraat in Maarssen-Dorp afgesloten. (Brom)fietsers en voetgangers kunnen wel langs de werkzaamheden.


Bijeenkomst ‘Lokale Leverancierslijst’ op 27 juni

Bijeenkomst ‘Lokale Leverancierslijst’ op 27 juni

Lokale ondernemers kunnen zich vanaf nu aanmelden voor de ‘lokale leverancierslijst’ van gemeente Stichtse Vecht. De vraag voor zo'n lijst is ontstaan door de behoefte van ondernemers en de gemeente om meer lokaal in te kopen en aan te besteden.


Pilot waterschap aangepast maaien sloten

Pilot waterschap aangepast maaien sloten

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat de waterplanten in de sloten van Maarssenbroek aangepast maaien. De aannemer maait alleen het midden van de watergang tijdens de eerste twee maaibeurten in juni en augustus. Dit is belangrijk voor onder meer het voedsel, het schuilen en de ei-afzetplaats van dieren.


Cybercrime training voor ondernemers op 28 juni

Cybercrime training voor ondernemers op 28 juni

Ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) zijn steeds vaker slachtoffer van cybercrimimaliteit. Samen met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) organiseert de gemeente voor mkb-ondernemers op donderdag 28 juni een trainingsmiddag cybercrime.


28 juni: veteranenontvangst

28 juni: veteranenontvangst

Donderdag 28 juni ontvangt burgemeester Witteman de veteranen die in Stichtse Vecht wonen. De bijeenkomst is een eerbetoon aan onze veteranen die bijgedragen hebben aan de vrede, vrijheid en veiligheid die nu voor iedereen zo vanzelfsprekend zijn.


Maaien gras in bermen begonnen

Maaien gras in bermen begonnen

In de maand juni maaien we de bermen langs de wegen voor de eerste keer dit jaar. In het najaar maaien we het gras voor de tweede keer. Hoe maaien we en waarom werken we op deze manier?


Renovatie brugdek/sluis Oostkanaaldijk Maarssen

Renovatie brugdek/sluis Oostkanaaldijk Maarssen

Na werkzaamheden op de Oostkanaaldijk in Maarssen is geconstateerd dat de brug van Ballast Nedam niet veilig meer was voor gemotoriseerd verkeer. Op 1 september start de renovatie van de sluisdeur en het brugdek daar bovenop. Tot die tijd blijft de brug afgesloten voor auto’s.


Inspiratiesessie ‘Werken vanuit passie’  op 18 juni

Inspiratiesessie ‘Werken vanuit passie’ op 18 juni

Een nieuwe inspiratiesessie op 18 juni van 15:00 tot 16:30 uur. Sonja van Geerenstein en Rens Elbertsen van de KNVB vertellen onder andere hoe de Oranje Leeuwinnen tot zo'n succes zijn gekomen. Bent u erbij? Aanmelden per e-mail kan tot uiterlijk 15 juni.


Inspectieronde speeltoestellen juni 2018

Inspectieronde speeltoestellen juni 2018

De inspectie van de speeltoestellen (bijvoorbeeld glijbanen en schommels) en valondergronden (bijvoorbeeld rubbertegels en schors) vindt komende tijd weer plaats. U kunt dus iemand met een fototoestel, inspectiemateriaal en een tablet tegenkomen op de speelplek bij u in de buurt.


Gemeente in gesprek met Willem van Hoornhof

Gemeente in gesprek met Willem van Hoornhof

Wethouder Sociaal Hetty Veneklaas gaat namens het College van B&W in gesprek met Welzijn Stichtse Vecht (huurder) en Portaal (verhuurder) over de toekomst van de ontmoetingsruimte in de Willem van Hoornhof in Maarssenbroek.


Actieplan Omgevingslawaai

Actieplan Omgevingslawaai

Gemeente Stichtse Vecht kent geluidsknelpunten, wettelijk zijn we verplicht hier maatregelen tegen te nemen. In het Actieplan staan de geluidsknelpunten in onze gemeente. Ook wat technisch gezien hiertegen mogelijk is. Denk bijvoorbeeld aan stil asfalt, geluidschermen.


Start wegwerkzaamheden Safariweg bij parkeergarage Bisonspoor

Start wegwerkzaamheden Safariweg bij parkeergarage Bisonspoor

Het werk aan de nieuwe parkeergarage P1 van BISON shopping center is in volle gang. Vanaf maandag 25 juni 2018 starten de wegwerkzaamheden om het stuk van de Safariweg naast de parkeergarage opnieuw in te richten. Eind september 2018 is het werk klaar.


Ook gemeenteraad Utrecht stelt gebiedsvisie Zuilense Vecht vast

Ook gemeenteraad Utrecht stelt gebiedsvisie Zuilense Vecht vast

De raad van gemeente Utrecht heeft 7 juni de gebiedsvisie Zuilense Vecht vastgesteld. In de volgende fase wordt de Gebiedsvisie verder uitgewerkt. Wethouder Sport, Hetty Veneklaas is de nieuwe projectwethouder. Zij heeft kennis gemaakt met het bestuur van de betrokken sportclubs.


College bezocht pachtboerderij op landgoed Gunterstein

College bezocht pachtboerderij op landgoed Gunterstein

In het kader van de reeks werkbezoeken van het nieuwe college, hebben burgemeester en wethouders woensdag 13 juni een bezoek gebracht aan de pachtboerderij van Max van Tilburg en Nicole Schellekens op het landgoed van Gunterstein.


facebook twitter youtube linkedin instagram
Dit is een uitgave van gemeente Stichtse Vecht.
Meer informatie vind je op stichtsevecht.nl
Contact
Mail: info@stichtsevecht.nl
WhatsApp: 06‌135‌34589
Bel: 140346
Bekijk de besluiten van het college van B&W.
Skip to content