header_sv
Week 25 - 21 juni 2018

Vastgesteld bestemmingsplan Mastenbroek Breedstraat Maarssen

Vastgesteld bestemmingsplan Mastenbroek Breedstraat Maarssen

Het bestemmingsplan Mastenbroek Breedstraat Maarssen is op 29 mei door de gemeenteraad, gewijzigd, vastgesteld. Het plan ligt vanaf 22 juni tot en met 2 augustus 2018 ter inzage in het kader van beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.


Convenant ‘Veilig rond en in school’ getekend

Convenant ‘Veilig rond en in school’ getekend

Op dinsdag 16 juni hebben vertegenwoordigers van middelbare scholen, politie, bureau Halt en gemeente Stichtse Vecht samen het convenant ‘Veilig rond en in school’ ondertekend.


Video: Erik Jan Koedijk vertelt over social media in nieuwe inspiratiesessie

Video: Erik Jan Koedijk vertelt over social media in nieuwe inspiratiesessie


Inspiratiesessie over social media: privacy, feiten en fictie

Inspiratiesessie over social media: privacy, feiten en fictie

Op woensdag 27 juni van 15.00 tot 16.30 is er in het gemeentehuis (Endelhovenlaan 1, Maarssen) een inspiratiesessie over social media. Iedereen is van harte welkom! Wel graag even van te voren aanmelden via inspiratiesessie@stichtsevecht.nl.


Nieuwe inschrijvingen 2018 onafhankelijke cliëntondersteuning

Nieuwe inschrijvingen 2018 onafhankelijke cliëntondersteuning

Organisaties die willen toetreden als aanbieder van onafhankelijke cliëntondersteuning hebben vier keer per jaar de mogelijkheid een inschrijving te doen als zij kunnen voldoen aan de gestelde eisen. Het 2e instroommoment is tusse 23 en 29 juni.


Spelen in Zwanenkamp, Kamelenspoor en Reigerskamp

Spelen in Zwanenkamp, Kamelenspoor en Reigerskamp

In Zwanenkamp, Kamelenspoor en Reigerskamp worden speelplekken opgeknapt. Dat duurt helaas langer dan we hadden verwacht. We snappen dat dit heel vervelend is, zeker met het mooie weer van de afgelopen weken. Onze excuses voor het ongemak.


ZomerOndernemer: gezocht jonge ondernemers

ZomerOndernemer: gezocht jonge ondernemers

Jongeren tussen 15 en 22 jaar die willen ontdekken of een eigen bedrijf iets voor ze is, kunnen komende zomer gratis meedoen aan ZomerOndernemer. Via trainingen en workshops leren zij ondernemersvaardigheden, zoals denken in kansen, zelfvertrouwen en proactief zijn.


Ontwerpbestemmingsplan voor woontorens Bisonspoor ligt ter inzage vanaf 24 augustus 2018

Ontwerpbestemmingsplan voor woontorens Bisonspoor ligt ter inzage vanaf 24 augustus 2018

Het college van Burgemeester en wethouders heeft in gezamenlijkheid met Winter Trust besloten om het ontwerpbestemmingsplan voor de woontorens vanaf vrijdag 24 augustus 2018 ter inzage te leggen in plaats van eind juni.


Tussenstand maaien van de bermen

Tussenstand maaien van de bermen

In juni maaien we de bermen langs de wegen voor de 1e keer dit jaar. In het najaar maaien we het gras voor de 2e keer. Er komen veel vragen binnen over hoe het maaien van de bermen gaat. Het maaien verloopt goed. Eind deze maand is de gehele gemeente gemaaid.


Bak- en receptwedstrijd levert 3 finalisten op

Bak- en receptwedstrijd levert 3 finalisten op

Stichtse Vecht is op zoek naar een echte streeklekkernij. Voor die zoektocht schakelde de gemeente de hulp in van inwoners en lokale ondernemers. Zij konden meedoen aan onze recept- en bakwedstrijd, onder de noemer ‘Vechtse Kano’. 19 juni was de halve finale. In totaal zijn 7 lekkernijen afgeleverd bij het gemeentekantoor. De jury is tot een top 3 gekomen. Op 12 juli vindt tijdens de Midzomerbijeenkomst bij Goudestein de finale plaats.


Britt Klomp nieuwe kinderburgemeester

Britt Klomp nieuwe kinderburgemeester

Britt Klomp uit Maarssen is gekozen als opvolgster van Mijke Moons als kinderburgemeester van Stichtse Vecht. Het 11-jarige meisje kreeg 40,8 procent van de stemmen. In totaal zijn gisteren bij de online verkiezingen 2.341 geldige stemmen uitgebracht. Dominique Leushuis behaalde 34,1 procent van de stemmen en Robine de Jager kreeg 25,1 procent van de stemmen.


facebook twitter youtube linkedin instagram
Dit is een uitgave van gemeente Stichtse Vecht.
Meer informatie vind je op stichtsevecht.nl
Contact
Mail: info@stichtsevecht.nl
WhatsApp: 06‌135‌34589
Bel: 140346
Bekijk de besluiten van het college van B&W.
Skip to content