header_sv
Week 25 - 22 juni 2017

Welkom bij het online Burgerpanel

Welkom bij het online Burgerpanel

Welkom bij het eerste Digitale Burgerpanel van de gemeente Stichtse Vecht! Een bijzonder moment!

We willen u graag de gelegenheid geven om mee te praten met alles wat er in uw gemeente gebeurt. 


Wat is het online Burgerpanel?

Wat is het online Burgerpanel?

U ontvangt een aantal keer per jaar een e-mail met daarin een link naar een vragenlijst. Deze kan gaan over uiteenlopende onderwerpen zoals leefbaarheid in de buurt, openbare orde veiligheid, sport, groenonderhoud, de gemeentepolitiek, kunst & cultuur. De uitkomsten worden gebruikt bij de gemeentelijke besluitvorming. Op deze wijze kunt u invloed uitoefenen.

Wie kan deelnemen?
Iedereen kan deelnemen aan het burgerpanel die: in de gemeente Stichtse Vecht woont; 18 jaar of ouder bent; toegang tot internet en een e-mailadres heeft.

Wij vinden het erg belangrijk dat inwoners van onze gemeente zeggen wat ze van de ontwikkelingen in onze mooie gemeente vinden. Daarom zijn we blij dat u zich heeft aangemeld voor het digitale Burgerpanel!


facebook twitter youtube linkedin instagram
Dit is een uitgave van gemeente Stichtse Vecht.
Meer informatie vind je op stichtsevecht.nl
Contact
Mail: info@stichtsevecht.nl
WhatsApp: 06‌135‌34589
Bel: 140346
Bekijk de besluiten van het college van B&W.
Skip to content