header_sv
Week 34 - 22 augustus 2019

Reageer op ontwerpen van project Toekomst N201

Reageer op ontwerpen van project Toekomst N201

De N201 vormt het grootste doorstromingsknelpunt in de provincie Utrecht. In juli zijn schetsontwerpen en aanvullende maatregelen besproken. Die bieden mogelijk een oplossing voor de knelpunten op het traject tussen Amstelhoek en Vreeland. Tot 1 september kunt u reageren op de ontwerpen via e-mail: toekomstN201@provincie-utrecht.nl. Provincie Utrecht neemt de input mee in verdere stappen.


Leging kliko restafval in buitengebied boven N201

Leging kliko restafval in buitengebied boven N201

De bewoners van het buitengebied boven de N201 houden hun grijze kliko voor het restafval. Door het omgekeerd inzamelen vermindert de hoeveelheid restafval sterk. De grijze kliko wordt daarom vanaf september 1 keer per 4 weken geleegd.


Voorontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwersluis’

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwersluis’

We werken aan de actualisatie van het bestemmingsplan 'Nieuwersluis'. Het bestemmingsplan zal grotendeels de bestaande situatie vastleggen. We behouden de karakteristieke waarden van Nieuwersluis. Op dinsdag 3 september houden we weer een inloopbijeenkomst. U bent welkom tussen 16:00 en 19:00 uur op het Fort in Nieuwersluis.


Inspiratiesessie Swim to Fight Cancer

Inspiratiesessie Swim to Fight Cancer

Dinsdag 27 augustus is er van 16:00 tot 17:00 uur een inspiratiesessie over Swim to Fight Cancer. Locatie: het gemeentekantoor. Swim to Fight Cancer is een landelijk sportief evenement om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. Hoe is het Limore Noach (landelijk initiatiefnemer) en Karitha Wassenaar (voorzitter Swim to Fight Cancer Stichtse Vecht) gelukt om zo’n succes te maken van de Swim?


Loenen aan de Vecht: werk aan Oostkanaaldijk

Loenen aan de Vecht: werk aan Oostkanaaldijk

Van 2 september om 7:00 uur t/m uiterlijk 21 september om 16:00 uur (inclusief nachten) is er een om-en-om-regeling met tijdelijke verkeerslichten op de Oostkanaaldijk. Er wordt een middenspanningsaansluiting gemaakt, door en in een berm onder de weg. Het verkeer kan langs het werk, mogelijk met enige vertraging.


Loenen aan de Vecht: werkzaamheden op de Prinses Margrietlaan

Loenen aan de Vecht: werkzaamheden op de Prinses Margrietlaan

Op de Prinses Margrietlaan in Loenen aan de Vecht vinden van vrijdag 23 tot en met woensdag 28 augustus werkzaamheden plaats aan kabels en leidingen. Er wordt in de genoemde periode gewerkt van 07:00 tot 17:00 uur. Om het werk te kunnen uitvoeren moeten P-vakken vrij blijven. Er staan ter plaatse borden.


Volgende week geen nieuwsbrief

Volgende week geen nieuwsbrief

Van 20 juli tot en met 1 september houdt het college zomerreces. In deze periode verschijnt deze nieuwsbrief om de week. Volgende week is er geen nieuwsbrief. Vanaf donderdag 5 september komt de nieuwsbrief weer wekelijks uit.


Fietst u in schone lucht?

Fietst u in schone lucht?

Wilt u weten of u in schone lucht fietst, maak dan gebruik van een unieke kans. De provincie Utrecht wil meer informatie over de fijnstofconcentraties op fietsroutes in de provincie. Dit willen ze meten door aan inwoners een metertje beschikbaar te stellen. Fietst u veel en vindt u het leuk om hieraan mee te werken, geef u dan nu op.


Laatste weekend onderhoud Zuilense Ring

Laatste weekend onderhoud Zuilense Ring

Er heeft groot onderhoud plaatsgevonden aan 3 viaducten in de N230, Zuilense Ring, in opdracht van de provincie Utrecht. Het groot onderhoud betrof het vervangen van de voegovergangen van de viaducten. Voor de werkzaamheden was het nodig om rijbanen af te sluiten. Het laatste werk vindt plaats in het weekend van 23-26 augustus. Er hoeft geen rijbaan te worden afgesloten. Het verkeer kan langs het werk rijden.


Dit weekend groot onderhoud A2

Dit weekend groot onderhoud A2

Van vrijdag 23 augustus 19:00 uur tot maandag 26 augustus 05:00 uur voert Rijkswaterstaat werkzaamheden uit aan de A2 tussen Holendrecht en Vinkeveen. De op- en afrit (3) Abcoude richting Utrecht wordt hiervoor afgesloten. Daarnaast is de verbindingsweg A9/A2 in knooppunt Holendrecht vanuit Haarlem richting Utrecht afgesloten. Tussen Holendrecht en Vinkeveen zijn minder rijstroken beschikbaar.


Bijzondere extra raadsvergadering op 3 september

Bijzondere extra raadsvergadering op 3 september

Dinsdag 3 september start het raadsseizoen met een bijzondere vergadering. Het profiel van de nieuwe burgemeester wordt besproken met de Commissaris van de Koning. Verder legt de nieuwe, waarnemend gemeentesecretaris Frank Halsema de eed af. Omdat de huidige griffier in februari 2020 met pensioen gaat, wordt ook de profielschets voor een nieuwe griffier vastgesteld. Welkom!


Gemeente stimuleert een gezonde leefstijl

Gemeente stimuleert een gezonde leefstijl

"Wie gezond leeft, zit lekker in z’n vel en kan voluit meedoen aan de samenleving. Daarom zetten we in op gezondheid van onze inwoners, met een positieve en preventieve benadering.” Dat zegt wethouder Volksgezondheid Hetty Veneklaas namens het college van B&W. Het college legt binnenkort de nota positief gezondheidsbeleid 2020-2023 aan de raad voor waarin deze aanpak staat beschreven.


Waar is de schoonste straat van Maarssen, Tienhoven en Oud-Zuilen?

Waar is de schoonste straat van Maarssen, Tienhoven en Oud-Zuilen?

In de maand september organiseren woningcorporatie Portaal, gemeente Stichtse Vecht en Verheij Integrale Groenzorg de wedstrijd ‘de schoonste straat’. Vindt u dat u in de schoonste straat woont? Doe dan samen met uw buren mee en wellicht wordt uw straat naast schoon straks ook groener. De winnende straat krijgt een budget van 1000 euro om samen met Verheij Groenzorg hun straat groener en kleurrijker te maken.


Wethouder Van Dijk in Loenen aan de Vecht

Wethouder Van Dijk in Loenen aan de Vecht

Wethouder Maarten van Dijk werd donderdag door de dorpsraad van Loenen rondgeleid in het prachtige Loenen aan de Vecht. Eerder al had hij op Goudestein de Agenda van Loenen in ontvangst genomen. Nu heeft de dorpsraad de wethouder laten zien waar volgens hen de knelpunten zitten en welke ontwikkelingen zij graag zouden zien voor hun dorp.


Spreekuur gebiedsregisseur in Breukelen

Spreekuur gebiedsregisseur in Breukelen

Iedere eerste dinsdag van de maand houdt de gebiedsregisseur van de gemeente spreekuur in Breukelen. Het eerstvolgende spreekuur is op dinsdag 3 september. Tijdens het spreekuur kunt u terecht met vragen of ideeën om de leefbaarheid of de sociale samenhang te verbeteren. Het spreekuur is van 10:00 tot 11:00 uur in wijkcentrum Over-Noord. U bent van harte welkom!


facebook twitter youtube linkedin instagram
Dit is een uitgave van gemeente Stichtse Vecht.
Meer informatie vind je op stichtsevecht.nl
Contact
Mail: info@stichtsevecht.nl
WhatsApp: 06‌135‌34589
Bel: 140346
Bekijk de besluiten van het college van B&W.
Skip to content