header_sv
Week 35 - 31 augustus 2017

Koptelefoons op in strijd tegen vliegtuiglawaai

Koptelefoons op in strijd tegen vliegtuiglawaai

De Groene Hart-gemeenten, waar Stichtse Vecht ook onder valt, maken zich grote zorgen over de plannen voor verder groei van Schiphol. Deelt u hun zorgen over toenemende geluidsoverlast en mileuvervuiling door vliegverkeer? Teken dan de petitie.


Open Monumentendag 9 september

Open Monumentendag 9 september

Zaterdag 9 september is het Open Monumentendag. Het thema is 'Boeren, Burgers en Buitenlui'. Stichtse Vecht heeft weer een interessant programma te bieden. Er zijn vele monumenten geopend. U kunt ook een aantal gebouwen bezoeken waar u anders niet zomaar in kunt.


Gemeenteraad nodigt u uit

Gemeenteraad nodigt u uit

Er zijn commissievergaderingen op 5 en 12 september. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Klik op 'Lees meer' voor een overzicht van de onderwerpen die besproken worden.  


Regelmatig in de file? Neem een OV-dag!

Regelmatig in de file? Neem een OV-dag!

Staat u regelmatig in de file? Neem een OV-dag. U kunt er leuke cadeaus, kortingen of loterijprijzen mee verdienen.  Ontvang €20,- voor uw eerste OV-dagen.


Voorontwerpbestemmingsplan De Vecht en oever vrij voor inspraak

Voorontwerpbestemmingsplan De Vecht en oever vrij voor inspraak

Het voorontwerpbestemmingsplan De Vecht en een strook van de oever is een toetsingskader voor hoe dit gebied gebruikt mag worden. Er zijn drie inloopbijeenkomsten om u zo nodig nader te informeren over het plan en de verdere procedure.


Subsidie aanvragen vóór 1 oktober

Subsidie aanvragen vóór 1 oktober

Wilt u in 2018 een activiteit organiseren voor inwoners van onze gemeente en wilt u daarvoor subsidie aanvragen? Doe dat dan voor 1 oktober 2017.


We gaan afval omgekeerd inzamelen

We gaan afval omgekeerd inzamelen

Gemeente Stichtse Vecht gaat omgekeerd afval inzamelen. Alle afval dat gerecycled kan worden, wordt aan huis opgehaald. Het restafval brengt u zelf weg naar een afvalcontainer in de buurt. We beginnen in Loenersloot, Nigtevecht en Vreeland.


Commissie spreekt over begraafplaatsen op 12 september

Commissie spreekt over begraafplaatsen op 12 september

Dinsdag 12 september bespreekt de commissie Fysiek Domein de toekomst van de begraafplaatsen in Stichtse Vecht. In eerder berichten is aangeven dat dit onderwerp op 5 september op de agenda zou staan, maar die datum is aangepast.


Drie kandidaten voor functie kinderburgemeester

Drie kandidaten voor functie kinderburgemeester

Een vakjury heeft drie kandidaten genomineerd voor de functie van kinderburgemeester van Stichtse Vecht 2017 – 2018. Het gaat om Maria van der Valk, Mijke Moons en Rens Koene. Zij gaan nu campagne voeren. Op 20 september mag u op één van hen uw stem uitbrengen.


AED bij het gemeentekantoor beschikbaar voor omgeving

AED bij het gemeentekantoor beschikbaar voor omgeving

Eén van de Automatische Externe Defibrilator’s (AED) die in het gemeentekantoor hangen, is verplaatst naar een speciale kast aan de buitenzijde van het kantoor.


Lancering Sportpunt met Taekwondoschool Choi Do Kwan

Lancering Sportpunt met Taekwondoschool Choi Do Kwan

Taekwondoschool Choi Do Kwan gaat samen met wethouder Sport Warner van Vossen op 9 september de officiële opening verrichten van Sportpunt Stichtse Vecht. U bent vanaf 11.00 uur welkom in Sporthal Zwanenkamp.


Doe mee aan de Nationale Sportweek

Doe mee aan de Nationale Sportweek

Van zaterdag 9 tot en met zondag 17 september is het Nationale Sportweek. Ontdek hoe leuk, gezond, dynamisch en energiegevend sporten en bewegen is. Bekijk nu alvast het programma op de website van Sportpunt Stichtse Vecht en schrijf je in.


Voortgang snoeiwerkzaamheden bomen

Voortgang snoeiwerkzaamheden bomen

De snoeiwerkzaamheden aan de bomen in Stichtse Vecht zijn in volle gang. In Breukelen is inmiddels 80% van de werkzaamheden uitgevoerd. Wanneer de ploeg uit Breukelen klaar is gaan ook zij verder in Maarssen. In Maarssen is 25% van de bomen gesnoeid.


5 september: spreekuur wijkcommissie Breukelen-Noord en gebiedsregisseur

5 september: spreekuur wijkcommissie Breukelen-Noord en gebiedsregisseur

Dinsdag 5 september houdt de wijkcommissie Breukelen-Noord samen met gebiedsregisseur Irene Huisman van de gemeente spreekuur.Tijdens het spreekuur kunt u terecht met vragen of ideeën om de leefbaarheid of de sociale samenhang te verbeteren.


Als de sirene gaat

Als de sirene gaat

Maandag 4 september is het de eerste maandag van de maand. Net als iedere maand zullen dan precies om 12:00 uur de sirenes klinken door het hele land. Dat is geen reden voor paniek. Maar wat nu als de sirene klinkt op een ander tijdstip?


facebook twitter youtube linkedin instagram
Dit is een uitgave van gemeente Stichtse Vecht.
Meer informatie vind je op stichtsevecht.nl
Contact
Mail: info@stichtsevecht.nl
WhatsApp: 06‌135‌34589
Bel: 140346
Bekijk de besluiten van het college van B&W.
Skip to content