header_sv
Week 37 - 14 september 2017

Wethouder in gesprek over opgroeien zonder alcohol

Wethouder in gesprek over opgroeien zonder alcohol

Donderdagavond 7 september ging wethouder Volksgezondheid Jacqueline Koops op pad met twee gemeentelijke handhavers. Dat was de start van de landelijke themaweek NIX zonder ID.


Informatiebijeenkomst herontwikkeling gebied sportparken Daalseweide en Zuilen/Elinkwijk

Informatiebijeenkomst herontwikkeling gebied sportparken Daalseweide en Zuilen/Elinkwijk

De gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht hebben de afgelopen maanden samen met de sportclubs, bewoners en andere belanghebbende partijen gewerkt  aan een gebiedsvisie voor de sportparken Daalseweide en Zuilen/Elinkwijk. Er is een afsluitende informatiebijeenkomst op 18 september.


Ontwerp-archeologische (verwachtings-)waardenkaart en beleidskaart ter inzage

Ontwerp-archeologische (verwachtings-)waardenkaart en beleidskaart ter inzage

De gemeente heeft de archeologische (verwachtings-)waardenkaart en beleidskaart geactualiseerd. In de beleidskaart wordt aangegeven wanneer men onderzoek moet doen als de bodem verstoord wordt, bijvoorbeeld bij bouwplannen.


Roadshow voor ondernemerspeiling van start

Roadshow voor ondernemerspeiling van start

Maandag 11 september is de roadshow voor de ondernemerspeiling van start gegaan. De hele week gaan medewerkers de hort op om ondernemers te stimuleren de ondernemerspeiling in te vullen. Wethouder Pieter de Groene gaf het startschot bij De Graaff Bedlinnen aan de Kaatsbaan in Maarssen-Dorp.


Vrijwilligersprijs Stichtse Vecht: Nomineer nu!

Vrijwilligersprijs Stichtse Vecht: Nomineer nu!

Vrijwilligerswerk is onmisbaar voor het sociale leven in onze gemeente. Om de vrijwilligers in het zonnetje te zetten, organiseren we elk jaar samen met het Gilde Stichtse Vecht de Vrijwilligersprijs. U kunt uw favoriete vrijwilliger of groep vrijwilligers voordragen. 


Bestemmingsplan De Vecht en oever ter inzage

Bestemmingsplan De Vecht en oever ter inzage

U kunt vanaf 15 september reageren op voorontwerpbestemmingsplan 'De Vecht en een strook van de oever'. Dit conceptplan is een toetsingskader voor hoe dit gebied gebruikt mag worden. Er zijn drie inloopbijeenkomsten: 2 oktober in Maarssen, 4 oktober in Breukelen en 11 oktober in Loenen aan de Vecht.


Geef stilte een stem!

Geef stilte een stem!

De Groene Hart-gemeenten, waaronder ook gemeente Stichtse Vecht, maken zich grote zorgen over de plannen voor verdere groei van Schiphol. Het is tijd voor een brede maatschappelijke discussie over Schiphol, daarom is een petitie gestart. 


Positieve belastingsamenwerking krijgt te weinig kans

Positieve belastingsamenwerking krijgt te weinig kans

Er is een onderzoek gedaan naar het functioneren van de Belastingsamenwerking Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren (BSWW). De conclusie: er is niets mis met de basisgedachte van kostenbesparing door samenwerking, maar door een combinatie van factoren is het niet goed van de grond gekomen.


Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Leo Besemer ontving een Koninklijke onderscheiding voor zijn verdiensten als vrijwilliger voor studentenvereniging Nieuwe Compagnie van Verre (NCV) van Nyenrode en de Oranjevereniging van Breukelen.


Wie wordt de eerste kinderburgemeester van Stichtse Vecht?

Wie wordt de eerste kinderburgemeester van Stichtse Vecht?

Maria van der Valk, Rens Koene en Mijke Moons zijn kandidaat voor de functie van kinderburgemeester. Ze zijn volop campagne aan het voeren, onder andere op televisie. Woensdag 20 september kan gestemd worden. Wie vindt u het meest geschikt?


Gemeenteraad nodigt u uit

Gemeenteraad nodigt u uit

U bent van harte welkom bij de bijeenkomsten van de raad. 19 september is er een gecombineerde informatieve commissievergadering en op 26 september een raadsvergadering. Klik op 'Lees meer' voor meer informatie over de agendapunten.


‘Op expeditie naar de toekomst van Stichtse Vecht’

‘Op expeditie naar de toekomst van Stichtse Vecht’

26 september praat motivator Peter Blokland met inwoners, ondernemers en ambtenaren over hoe je in je werk staat en wat je daarvan van jezelf meeneemt. Hoe kun je met het oog op de toekomst van Stichtse Vecht de samenwerking met elkaar nog meer verbeteren? Verwacht een unieke inspiratiesessie!


Samenwerkingsplatform over online communicatie en dienstverlening

Samenwerkingsplatform over online communicatie en dienstverlening

De gemeente heeft een online samenwerkingsplatform ‘Samen@work’. Op dit platform kunnen groepen worden gestart tussen gemeente, inwoners, ondernemers en raadsleden. U kunt nu lid worden van de groep 'online communicatie en dienstverlening'.


Sportpunt Stichtse Vecht officieel van start

Sportpunt Stichtse Vecht officieel van start

Op 9 september is het Sportpunt Stichtse Vecht officieel van start gegaan met een sportief programma. Het Sportpunt Stichtse Vecht  wordt dé plek waar iedereen terecht kan met vragen over sport, bewegen en een gezonde leefstijl.


Bijeenkomst omgekeerd inzamelen een succes

Bijeenkomst omgekeerd inzamelen een succes

De eerste bijeenkomst over het omgekeerd inzamelen is een succes. Meer dan 70 wijkbewoners uit Nigtevecht kwamen 6 september langs om meer informatie op te halen over het omgekeerd inzamelen en in gesprek te gaan over de gekozen locaties.


Vroegtijdig ingrijpen bij schulden voorkomt erger

Vroegtijdig ingrijpen bij schulden voorkomt erger

Hoe eerder je een beginnend financieel probleem aanpakt, hoe beter. Zo worden problemen niet groter dan nodig. Daarom will de gemeente investeren in een laagdrempelige aanpak van financiële problemen en schulden.


Toegenomen tevredenheid over Wmo en Jeugdhulp

Toegenomen tevredenheid over Wmo en Jeugdhulp

De tevredenheid van Wmo- en Jeugdzorg-cliënten over het contact met de gemeente, de kwaliteit en het effect van de zorg die zij hebben ontvangen is toegenomen. 


facebook twitter youtube linkedin instagram
Dit is een uitgave van gemeente Stichtse Vecht.
Meer informatie vind je op stichtsevecht.nl
Contact
Mail: info@stichtsevecht.nl
WhatsApp: 06‌135‌34589
Bel: 140346
Bekijk de besluiten van het college van B&W.
Skip to content