header_sv
Week 39 - 26 september 2019

FC Utrecht en gemeente versterken samenwerking

FC Utrecht en gemeente versterken samenwerking

Ambassadeur van FC Utrecht Rob Zomer en wethouder Hetty Veneklaas van gemeente Stichtse Vecht spraken vandaag de intentie uit om meer te gaan samenwerken op maatschappelijk vlak. De al bestaande banden worden hiermee aangehaald en de samenwerking tussen de betaalde voetbalorganisatie en gemeente wordt versterkt.


Spreekuur gebiedsregisseur Breukelen

Spreekuur gebiedsregisseur Breukelen

Iedere eerste dinsdag van de maand houdt de gebiedsregisseur van de gemeente spreekuur in Breukelen. Het eerstvolgende spreekuur is op dinsdag 1 oktober. Tijdens het spreekuur kunt u terecht met vragen of ideeën om de leefbaarheid of de sociale samenhang te verbeteren. Het spreekuur is van 10:00 tot 11:00 uur in wijkcentrum Over-Noord. U bent van harte welkom!


Nieuwe tentoonstelling in het Vechtstreekmuseum

Nieuwe tentoonstelling in het Vechtstreekmuseum

Onder de titel “Passie: Hans van Bemmel en de Vechtstreek” geeft het Vechtstreekmuseum graag ruim baan aan een van de meest markante personen van de Vechtstreek. U kunt van 28 september 2019 tot en met 5 januari 2020 van deze tentoonstelling genieten. Hans van Bemmel is kenner van de historie van de Vechtstreek in de meest brede zin.


Aanvraag paspoort/id-kaart niet op 10 oktober

Aanvraag paspoort/id-kaart niet op 10 oktober

Donderdag 10 oktober vindt technisch onderhoud plaats. Hierdoor kunt u op die dag geen paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten aanvragen. Het ophalen van paspoorten en/of Nederlandse identiteitskaarten is wel mogelijk.


A2: werk Holendrecht – Leidsche Rijntunnel klaar

A2: werk Holendrecht – Leidsche Rijntunnel klaar

Rijkswaterstaat en aannemer Boskalis-Van Gelder werkten tot 23 september aan het traject. Tijdens het onderhoud vervingen zij onder meer asfalt en voegovergangen. De buitenste rijstroken en de vluchtstrook tussen Holendrecht en Maarssen kregen nieuw stil asfalt. Tussen Maarssen en de Leidsche Rijntunnel werd de hele rijbaan voorzien van nieuw stil asfalt. Daarbij zijn ook oneffenheden in het wegdek hersteld.


Rijksbijdrage voor klimaatbestendige wijken

Rijksbijdrage voor klimaatbestendige wijken

Wethouder Linda van Dort en haar collega-wethouders uit de gemeenten Houten, Nieuwegein, Utrecht en Zeist tekenden een bestuursovereenkomst met minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat). Daarin legden zij de afspraken vast die samenhangen met de eerder toegezegde rijksbijdrage van €802.000,- voor de aanpak van 5 klimaatbestendige wijken in de regio Utrecht. 


Start toekomstvisie bedrijventerreinen

Start toekomstvisie bedrijventerreinen

Stichtse Vecht wil inzetten op kwaliteitsverbetering van de bestaande bedrijventerreinen. Vitale en goed bereikbare bedrijventerrein zijn van groot belang voor de economie en de werkgelegenheid. We stellen daarom een toekomstvisie op, waarin alle bedrijventerreinen in de gemeente worden meegenomen.


Jaarverslag kinderburgemeester Britt Klomp

Jaarverslag kinderburgemeester Britt Klomp

Britt Klomp was in seizoen 2018-2019 de kinderburgemeester van Stichtse Vecht. Haar opvolger wordt Merle Schweppe: vanaf oktober wordt zij de derde kinderburgemeester. In deze video delen Britt en burgemeester Yvonne van Mastrigt hun ervaringen over het afgelopen jaar.


Locaties ondergrondse containers Loenen aan de Vecht en Nieuwersluis aangewezen

Locaties ondergrondse containers Loenen aan de Vecht en Nieuwersluis aangewezen

Het college heeft voor de kernen Loenen aan de Vecht en Nieuwersluis de locaties voor de ondergrondse containers voor restafval aangewezen. Voor Loenen aan de Vecht zijn het 19 locaties en in Nieuwersluis wordt 1 bestaande ondergrondse PMD-container omgeruild voor een restafvalcontainer. Alle inwoners die het betreft hebben hier een brief over gekregen.


Kinderburgemeesters komen naar Stichtse Vecht

Kinderburgemeesters komen naar Stichtse Vecht

Zaterdag 28 september staat gemeentehuis Goudestein in Maarssen op z’n kop. Dan vindt de vierde Landelijke Dag van Kinderburgemeesters plaats, een initiatief van KinderrechtenNU. Tijdens de dag praten 30 kinderburgemeesters met elkaar over kinderrechten, leren meedenken en je stem laten horen.


Programmabegroting 2020: ingrijpende keuzes

Programmabegroting 2020: ingrijpende keuzes

Het college heeft deze week de Programmabegroting 2020 aan de raad gestuurd. Net als in vele andere gemeenten laat de Programmabegroting van Stichtse Vecht een negatief begrotingssaldo zien van bijna € 600.000. Het college concludeert dan ook dat het bijstellen van haar ambities niet meer afdoende is. De Programmabegroting bevat ingrijpende maatregelen die tot een stabiel financieel beeld moeten leiden.


Gemeenteraadsvergadering op 1 oktober

Gemeenteraadsvergadering op 1 oktober

Hoe denkt de gemeenteraad over de mogelijkheden van zonnepanelen op het geluidsscherm langs de A2? Moet er een subsidie komen voor de aansluiting van een aparte afvoer voor regenwater? En moet de gemeente zich uitspreken tegen de groei van Schiphol? Inwoners zijn van harte welkom.


facebook twitter youtube linkedin instagram
Dit is een uitgave van gemeente Stichtse Vecht.
Meer informatie vind je op stichtsevecht.nl
Contact
Mail: info@stichtsevecht.nl
WhatsApp: 06‌135‌34589
Bel: 140346
Bekijk de besluiten van het college van B&W.
Skip to content