header_sv
Week 40 - 3 oktober 2019

Spreekuur gebiedsregisseur in Tienhoven

Spreekuur gebiedsregisseur in Tienhoven

Op woensdag 9 oktober houdt gebiedsregisseur Willemijn Luchtenbelt spreekuur. Tijdens het spreekuur kunt u terecht met vragen of ideeën om de leefbaarheid of de sociale samenhang in uw buurt te verbeteren. U bent van 10:00 en 12:00 uur van harte welkom in het Dorpshuis De Veenkluit, Dominee Ulferslaan 25 in Tienhoven.


Bisonspoor: tijdelijk geen maandelijkse alarmtest

Bisonspoor: tijdelijk geen maandelijkse alarmtest

Iedere eerste maandag van de maand vindt om 12.00 uur de landelijke waarschuwings- en alarmeringstest plaats. Vanwege het werk in en rond Bisonspoor zal vanaf 7 oktober het alarm daar (tijdelijk) niet te horen zijn. Met de hulpdiensten is afgesproken dat er bij een calamiteit de bewoners op een andere manier geïnformeerd worden. Naar verwachting is het alarm begin 2020 weer te horen.


Een gratis boom voor onze inwoners

Een gratis boom voor onze inwoners

We trakteren inwoners op een gratis boom. De gemeente stelt 500 bomen beschikbaar en wil met deze actie inwoners stimuleren de eigen tuin groen in te richten. Inwoners, bedrijven, scholen en instellingen kunnen van 1 tot en met 31 oktober één gratis boom aanvragen bij de gemeente. Wees er snel bij, want op is op.


Week tegen eenzaamheid tot en met 8 oktober

Week tegen eenzaamheid tot en met 8 oktober

Van 1 t/m 8 oktober is de Week tegen eenzaamheid. Tijdens deze week is er aandacht voor eenzaamheid: wat is eenzaamheid en wat kun je er tegen doen? Eenzaamheid aanpakken begint met bewustwording en signalering, daarom zijn er tijdens deze week ook in Stichtse Vecht bijeenkomsten en lezingen.


Installatie kinderburgemeester Merle Schweppe

Installatie kinderburgemeester Merle Schweppe

Op 1 oktober heeft de raad Merle Schweppe geïnstalleerd als kinderburgemeester. Na haar belofte om zich in te zetten voor de kinderen van Stichtse Vecht, kreeg zij de kinderambtsketen om haar schouders gehangen door burgemeester Van Mastrigt. Bij het afscheid van Britt Klomp blikte de burgemeester terug op het jaar dat Britt kinderburgemeester was en bedankte haar voor de samenwerking.


Duurzame Huizen Route: meld uw woning aan

Duurzame Huizen Route: meld uw woning aan

De Nationale Duurzame Huizen Route is op zoek naar duurzame huizen in Stichtse Vecht. Goed geïsoleerde huizen, zonnepanelen, zuinige HR-ketels, gebruik van natuurlijke materialen; elke ervaring is bruikbaar om een ander op weg te helpen. Heeft u ervaring met het duurzamer maken van uw woning? Meld uw huis aan!


Week van de veiligheid 7 t/m 13 oktober

Week van de veiligheid 7 t/m 13 oktober

Met het invallen van de donkere dagen in oktober neemt de kans op criminaliteit toe. Daarom organiseren ondernemers, gemeenten en politie in deze week van 7 tot en met 13 oktober 2019 activiteiten om het thema veiligheid extra onder de aandacht te brengen. Binnenkort verschijnt de veiligheidskrant waarin meer informatie is te vinden over alle thema’s die met Veiligheid te maken hebben.


Samenvatting gemeenteraadsvergaderingen

Samenvatting gemeenteraadsvergaderingen

Op 1 en 2 oktober waren er raadsvergaderingen. Traditiegetrouw werd door RTV Stichtse Vecht aan het einde van de raadsvergadering met burgemeester Van Mastrigt teruggeblikt. Wat heeft de raad besloten? Waar zat het spanningsveld en wat verandert er voor de inwoners van Stichtse Vecht?


8 oktober: commissievergadering Sociaal Domein

8 oktober: commissievergadering Sociaal Domein

Wat betekent de harmonisatie van de buitensport voor de voetbalverenigingen in Stichtse Vecht? En doet de gemeente lachgas gaan verbieden Hierover wordt gesproken tijdens de commissievergadering Sociaal Domein op dinsdag 8 oktober.


Help mee wijkpark Maarsenbroek mooier te maken

Help mee wijkpark Maarsenbroek mooier te maken

Heeft u ideeën of wensen om het wijkpark in Maarssenbroek groener, sportiever of leuker te maken? En wilt u zich inzetten om met elkaar nieuwe ideeën te realiseren? Of helpt u mee met de uitvoering van ingebrachte plannen? Sportpunt Stichtse Vecht hoort het graag. Of eet met ons mee op 6 november tussen 17.00-19.00 uur bij het ideeënfestijn in het MEC in Maarssen.


Dag v/d Kinderburgemeesters: kinderjournalisten interviewen burgemeester Van Mastrigt

Dag v/d Kinderburgemeesters: kinderjournalisten interviewen burgemeester Van Mastrigt

Zaterdag 28 september vond de Landelijk Dag van Kinderburgemeesters plaats in onze gemeente met zo’n 30 kinderburgemeesters uit het hele land. Twee kinderjournalisten deden namens initiatiefnemer KinderrechtenNU verslag van de dag. Binnenkort kunt u de volledige reportage zien via www.KinderrechtenNU.nl.


Herdenking Dudok de Wit op 5 oktober

Herdenking Dudok de Wit op 5 oktober

Locoburgemeester Jeroen Willem Klomps en kinderburgemeester Merle Scheppe zijn gastheer en –vrouw bij de jaarlijkse herdenking van Dudok de Wit op zaterdag 5 oktober. Dudok de Wit is een begrip in Stichtse Vecht vanwege de jaarlijkse poffertjes en zijn maatschappelijke inzet. Voor Merle is het haar eerste publieke optreden.


facebook twitter youtube linkedin instagram
Dit is een uitgave van gemeente Stichtse Vecht.
Meer informatie vind je op stichtsevecht.nl
Contact
Mail: info@stichtsevecht.nl
WhatsApp: 06‌135‌34589
Bel: 140346
Bekijk de besluiten van het college van B&W.
Skip to content