header_sv
Week 45 - 8 november 2018

Gewijzigde openingstijden

Gewijzigde openingstijden

Afdeling Burgerzaken is op 29 november vanaf 15:00 uur gesloten wegens een update van de systemen. Ook de receptie is vanaf 15:00 uur gesloten voor het afhalen en verstrekken van documenten zoals reisdocumenten, rijbewijzen, en uittreksels.

 


Bestuurders aan het Nationale Schoolontbijt

Bestuurders aan het Nationale Schoolontbijt

Burgemeester Yvonne van Mastrigt, kinderburgemeester Britt Klomp en wethouder Hetty Veneklaas deden mee met het Nationaal Schoolontbijt. Gezond ontbijten is een goede start van de dag!


Adviescommissie bezwaarschriften

Adviescommissie bezwaarschriften

Op woensdag 14 november komt de Adviescommissie bezwaarschriften bijeen. De agenda van de openbare hoorzitting is bekend.


Informatieavond SPARK in Nigtevecht

Informatieavond SPARK in Nigtevecht

Sculpturen Project Amsterdam-RijnKanaal (SPARK) is een initiatief van kunstenaar Ruud Kuijer. Zes beelden langs het Amsterdam-Rijnkanaal, waarvan één in Nigtevecht. Hij presenteert zijn plan op 14 november.


Bestemmingsplan Herenweg-Gageldijk 1e herziening

Bestemmingsplan Herenweg-Gageldijk 1e herziening

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan Herenweg – Gageldijk 1e herziening gewijzigd vastgesteld. De herziening is bedoeld om fouten in het plan uit 2014 te herstellen. Het gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 9 november ter inzage. 


Gemeente schenkt tufsteen aan Hervormde Gemeente Nieuwer Ter Aa

Gemeente schenkt tufsteen aan Hervormde Gemeente Nieuwer Ter Aa

Eerder dit jaar werd tufsteen opgegraven bij werkzaamheden aan de kerktoren in Nieuwer Ter Aa. Dit gesteente wordt door gemeente Stichtse Vecht geschonken aan de plaatselijke Hervormde Kerkgemeenschap.


Het laatste nieuws

Het laatste nieuws

In deze nieuwsbrief houden wij u zo volledig mogelijk op de hoogte van ontwikkelingen in de gemeente. Vrijwel dagelijks is er gemeentelijk nieuws. Op onze website vindt u de meest recente nieuwsberichten.


Kom naar de Dag van de Ondernemer

Kom naar de Dag van de Ondernemer


Druk bezochte raadsconferentie

Druk bezochte raadsconferentie

Op 7 november werden raadsleden en andere belangstellenden bijgepraat over wat we kunnen doen aan de grote wachtlijsten voor een sociale huurwoning. In januari volgt een debat over de woonvisie.


13 november: algemene beschouwingen

13 november: algemene beschouwingen

De gemeenteraad bespreekt de begroting, de intocht van Sinterklaas en de motie 'Kleur geven aan het Regenboogakkoord'. U bent om 19:30 uur van harte welkom op de publieke tribune van het 4en1 theater in Breukelen.


Help mee aan een sterke basis!

Help mee aan een sterke basis!

Samen eten of huiswerk maken, hoe doe je dat? Handjehelpen koppelt steungezinnen aan gezinnen die dat nodig hebben en krijgt hiervoor geld uit het Initiatievenbudget Sterke Basis. Hebt u ook een idee hoe u mensen bij elkaar kunt brengen?


Inspectie Vechtbrug Breukelen

Inspectie Vechtbrug Breukelen

Donderdag 15 november vindt reguliere inspectie plaats van de Vechtbrug in Breukelen. De inspectie wordt tussen 09:30 en 15:00 uur uitgevoerd. De brug is dan buiten gebruik, verkeer wordt omgeleid. 

 


Provincie brengt ‘stil’ asfalt aan op Zuilense Ring

Provincie brengt ‘stil’ asfalt aan op Zuilense Ring

De provincie Utrecht gaat geluidsreducerend asfalt aanbrengen op de Zuilense Ring/N230. Daardoor neemt de geluidsbelasting de komende jaren niet toe, terwijl het verkeer wel toeneemt.


Gezinshuis zorgt voor veilige thuissituatie voor kinderen

Gezinshuis zorgt voor veilige thuissituatie voor kinderen

In 2017 startte in Stichtse Vecht een gezinshuis. Dit biedt een veilige omgeving voor uithuisgeplaatste kinderen; met gezinshuisouders die een vaste basis en professionele begeleiding bieden. Hier wordt een bijzondere vorm van pleegzorg geboden. Omdat het de Week van de Pleegzorg is, deze week extra aandacht voor pleegkinderen en hun pleegouders, zoals in een gezinshuis.


Draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszone Breukelen

Draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszone Breukelen

Gemeente Stichtse Vecht gaat bij de ondernemers in Breukelen-Centrum het draagvlak meten voor de invoering van een Bedrijveninvesteringszone (BIZ). Op woensdag 5 december stelt een notaris de uitslag van de draagvlakmeting vast.


Gemeente krijgt nieuwe taak om daklozen en kwetsbare mensen op te vangen

Gemeente krijgt nieuwe taak om daklozen en kwetsbare mensen op te vangen

 “Wij vinden dat iedereen mee moet kunnen doen en een plekje verdient in de samenleving. Oók als je het tijdelijk niet zelfstandig redt door je psychische problemen of omdat je dakloos bent.” Dat zegt wethouder Sociaal Hetty Veneklaas namens het college van B&W.


facebook twitter youtube linkedin instagram
Dit is een uitgave van gemeente Stichtse Vecht.
Meer informatie vind je op stichtsevecht.nl
Contact
Mail: info@stichtsevecht.nl
WhatsApp: 06‌135‌34589
Bel: 140346
Bekijk de besluiten van het college van B&W.
Skip to content