header_sv
Week 46 - 15 november 2018

Bestemmingsplan Bisonspoor

Bestemmingsplan Bisonspoor

Het college van B&W heeft besloten om het ontwerpbestemmingsplan Bisonspoor P2 en P3 ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. Het oorspronkelijke plan is op een paar onderdelen aangepast. De raad besluit hier op 29 januari 2019 over.


Genomineerden Vrijwilligersprijs bekend

Genomineerden Vrijwilligersprijs bekend

17 vrijwilligers / vrijwilligersgroepen zijn voorgedragen voor de Vrijwilligersprijs, georganiseerd door de gemeente en het Gilde Stichtse Vecht. Op de Vrijwilligersfeestavond op 23 november maakt wethouder Hetty Veneklaas de winnaars bekend.


Gewijzigde openingstijden gemeentekantoor 29/11

Gewijzigde openingstijden gemeentekantoor 29/11

Afdeling Burgerzaken is op 29 november vanaf 15:00 uur gesloten wegens een update van de systemen. Ook de receptie is vanaf 15:00 uur gesloten voor het afhalen en verstrekken van documenten zoals reisdocumenten, rijbewijzen, en uittreksels.


Bladkorven

Bladkorven

Bladkorven kunt u gebruiken voor uw opgeveegde blafadval. Zo houden we de straten schoon en worden ze niet glad. Heeft u ander afval? Gooi dat dan in de daarvoor bestemde bak.


Toneelvoorstelling ‘Boerderij in de Buurt’

Toneelvoorstelling ‘Boerderij in de Buurt’

Gemeente Stichtse Vecht organiseerde met Agrarisch Erfgoed Nederland de toneelvoorstelling ‘Boerderij in de Buurt’. Een toneelstuk waarbij het publiek actief werd betrokken bij de problemen die naar voren kwamen. In het publiek ontstond een levendige discussie.


Gemeenteraadsvergadering 20 november

Gemeenteraadsvergadering 20 november

Op de agenda onder andere het afvalscheidingsstation en 2 burgerinitiatieven (Stinzenlaan-Noord e.o. over bomenkap en "Atlantische buurt Maarssen"). U bent om 19:30 uur van harte welkom in het 4en1 theater in Breukelen.


Het laatste nieuws

Het laatste nieuws

In deze nieuwsbrief houden wij u zo volledig mogelijk op de hoogte van ontwikkelingen in de gemeente. Vrijwel dagelijks is er gemeentelijk nieuws. Op onze website vindt u de meest recente nieuwsberichten.


Koninklijke Onderscheiding voor Kees Hellingwerf

Koninklijke Onderscheiding voor Kees Hellingwerf

Vreelander Kees Hellingwerf mag zich sinds 9 november Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Bij zijn afscheid als algemeen directeur van Koninklijke VIV Buisman BV werd hij verrast.


Inspiratiesessie over het organiseren van een datagestuurde gemeente

Inspiratiesessie over het organiseren van een datagestuurde gemeente

Veel organisaties vertrouwen er op dat data en de verwerking ervan belangrijke ingrediënten zijn voor succes. Ook wij zetten data in. Welkom op 4 december 10:00 uur bij een inspiratiesessie hierover in het gemeentekantoor.


facebook twitter youtube linkedin instagram
Dit is een uitgave van gemeente Stichtse Vecht.
Meer informatie vind je op stichtsevecht.nl
Contact
Mail: info@stichtsevecht.nl
WhatsApp: 06‌135‌34589
Bel: 140346
Bekijk de besluiten van het college van B&W.
Skip to content