header_sv
Week 49 – 6 december 2018

Feestdagen en openingstijden

Feestdagen en openingstijden

In december en januari is het gemeentekantoor vanwege de feestdagen op andere tijdstippen geopend dan u van ons gewend bent. Vraag uw rijbewijs, uittreksel of andere documenten tijdig aan.


Kerstboominzameling 2020

Kerstboominzameling 2020

De kerstboominzameling met de loterij voor kinderen is een geliefde traditie. Toch loopt de interesse onder jongeren terug en worden er minder kerstbomen ingeleverd. Daarom zoekt de gemeente naar een manier van inzamelen die beter past bij de huidige situatie.


Koninklijke onderscheiding Arjan van Weele

Koninklijke onderscheiding Arjan van Weele

In verband met zijn pensionering nam prof. dr. Van Weele uit Maarssen afscheid als hoogleraar van de TU Eindhoven. De burgemeester speldde hem daar een Koninklijke onderscheiding op.


Koninklijke onderscheiding Herman Lokhorst

Koninklijke onderscheiding Herman Lokhorst

Herman Lokhorst, inwoner van Breukelen, ontving een Koninklijke onderscheiding voor zijn jarenlange verdiensten bij de brandweer Breukelen. De uitreiking vond plaats tijdens zijn afscheidsreceptie in de brandweerkazerne.


Geen bedrijveninvesteringszone in Breukelen-Centrum

Geen bedrijveninvesteringszone in Breukelen-Centrum

Woensdag 5 december 2018 heeft Notariaat De Vecht de uitslag van de draagvlakmeting vastgesteld. Er zijn onvoldoende stemformulieren retour gezonden. De Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Breukelen-Centrum gaat daarom niet van start.


Nieuwe heester voor het goede doel

Nieuwe heester voor het goede doel

Gerard van Buiten uit Maarssenbroek ontdekte in het openbaar groen een bijzondere heester, een afwijkende vorm van de Clerodendron trichotomum. Ook wel de kansenboom genoemd. Hij vroeg de gemeente om het kwekersrecht zodat hij de opbrengsten van de heester kan schenken aan het goede doel.


Volgende stap naar herontwikkeling Buitenplaats Doornburgh

Volgende stap naar herontwikkeling Buitenplaats Doornburgh

MeyerBergman Erfgoed en gemeente Stichtse Vecht ondertekenden woensdag een intentieovereenkomst voor de verdere ontwikkeling van Buitenplaats Doornburgh in Maarssen-Dorp. Daarmee komt de herontwikkeling van deze buitenplaats weer een stap dichterbij.


Schoon en veilig het nieuwe jaar in

Schoon en veilig het nieuwe jaar in

Oud en Nieuw is een groot feest waar we samen van genieten. Al dat vuurwerk zorgt voor rommel op straat. Is de laatste vuurpijl uitgedoofd? Ruim dan direct het vuurwerkafval op. Ook het vuurwerk dat niet is afgegaan. Zo begint 2019 opgeruimd en veilig!


Adviescommissie bezwaarschiften 12 december

Adviescommissie bezwaarschiften 12 december

De Adviescommissie bezwaarschriften adviseert de gemeenteraad en het college en burgemeester over de bezwaarschriften van inwoners. De eerstvolgende openbare hoorzitting is op 12 december.


Bestemmingsplan Straatweg 66 te Breukelen vastgesteld

Bestemmingsplan Straatweg 66 te Breukelen vastgesteld

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Straatweg 66 te Breukelen en betreft het voormalige kantoorpand van de Milieudienst. Het bestemmingsplan voorziet in de herontwikkeling van het perceel van een kantoorfunctie naar een woongebied.


Bestemmingsplan Veenkade 8 Maarssen vastgesteld

Bestemmingsplan Veenkade 8 Maarssen vastgesteld

Op 20 november 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Veenkade 8 te Maarssen ongewijzigd vastgesteld. Het betreft een zogenaamd postzegel bestemmingsplan voor de percelen Veenkade 8 en 10 in Maarssen.


Gewijzigde inzameldatum gft

Gewijzigde inzameldatum gft

In de maand december wordt het groente, fruit en tuinafval niet in week 49 opgehaald (3-7) december, maar in week 51 (17-21 december).


Informatieve commissievergaderingen 11 december

Informatieve commissievergaderingen 11 december

In een informatieve commissievergadering worden de commissieleden bijgepraat en/of geraadpleegd. Op 11 december gaat het onder andere over crisisaanpak ’t Heycop en dilemma's uit de woonvisie. U bent welkom! 


Kinderburgemeester: doe mee met de Santa Run

Kinderburgemeester: doe mee met de Santa Run

Kinderburgemeester Britt Klomp zet zich in voor het Jeugdfonds Sport in Stichtse Vecht en roept iedereen op om mee te doen met de Rotary Santa Run "… en help een kind in Stichtse Vecht sporten!"


Het laatste nieuws

Het laatste nieuws

In deze nieuwsbrief houden wij u zo volledig mogelijk op de hoogte van ontwikkelingen in de gemeente. Vrijwel dagelijks is er gemeentelijk nieuws. Op onze website vindt u de meest recente nieuwsberichten.


facebook twitter youtube linkedin instagram
Dit is een uitgave van gemeente Stichtse Vecht.
Meer informatie vind je op stichtsevecht.nl
Contact
Mail: info@stichtsevecht.nl
WhatsApp: 06‌135‌34589
Bel: 140346
Bekijk de besluiten van het college van B&W.
Skip to content