header_sv
Week 49 - 5 december 2019

2 informatieve commissievergaderingen

2 informatieve commissievergaderingen

Hoe gaan drugscriminelen te werk? Hoe werken we samen met andere gemeenten? Wat is nou precies het ‘sociaal domein’ én hoe wordt de basis gelegd voor gemeentelijk beleid? Deze onderwerpen worden besproken tijdens de informatieve commissievergaderingen op dinsdag 10 december.


GroenLinks uit de coalitie

GroenLinks uit de coalitie

De VVD, het CDA en de PvdA in onze gemeente zijn tot de conclusie gekomen dat er onvoldoende draagvlak is om de samenwerking met GroenLinks voort te zetten. Daarover hebben de 3 fractievoorzitters van deze coalitiepartijen vandaag een gezamenlijke verklaring uitgegeven. De 3 overgebleven coalitiepartijen reflecteren de komende tijd op de ontstane situatie.


Maarssen: inhijsen van recreatiewoning

Maarssen: inhijsen van recreatiewoning

Woensdag 18 december tussen 7:00 en 17:00 uur is de Westbroekse Binnenweg ter hoogte van nummer 8 afgesloten. Een hijskraan gaat een recreatiewoning inhijsen. Verkeer kan omrijden via: Maarsseveensevaart / Heuvellaan / Nedereindse Vaartdijk / Kerkdijk / Burgemeester Huydecoperweg. Fietsers en voetgangers kunnen wel langs het werk.


Actieplan Stichtse Vecht Werkt!

Actieplan Stichtse Vecht Werkt!

Het college vindt dat er te veel mensen nog aan de zijlijn staan en wil investeren om hen mee te kunnen laten doen. Eerder werd de motie ‘Aanscherping Collegewerkprogramma’ aangenomen. Hierin spreekt de raad de ambitie uit om onder de naam ‘Actieplan Stichtse Vecht Werkt!’ tot een sluitend motiverend en rechtvaardig re-integratiebeleid te komen waarbij niemand aan de zijlijn hoeft te staan.


Gewijzigde openingstijden rond feestdagen

Gewijzigde openingstijden rond feestdagen

Rond de feestdagen is het gemeentekantoor op andere tijdstippen geopend dan u gewend bent. Zo is op donderdag 12 december het gemeentekantoor vanaf 14:00 uur gesloten vanwege een personeelsbijeenkomst. De afvalscheidingsstations zijn wel geopend. Kijk voor alle wijzigingen op onze website.


Gebiedsvisie Atlantische Buurt

Gebiedsvisie Atlantische Buurt

Inwoners van deze buurt hebben vorig jaar bij de gemeenteraad een eerste opzet van een gebiedsvisie voor de ‘Atlantische buurt’ ingediend. Dit is de buurt tussen de Kennedylaan, Dr. Ariënslaan, Europalaan en Thorbeckelaan. De gebiedsvisie gaat over de toekomst van de buurt: hoe zorgen we er samen voor dat de bewoners daar er fijn kunnen wonen.


Spreekuur gebiedsregisseur in Tienhoven

Spreekuur gebiedsregisseur in Tienhoven

Op woensdag 11 december houdt gebiedsregisseur Willemijn Luchtenbelt spreekuur. Tijdens het spreekuur kunt u terecht met vragen of ideeën om de leefbaarheid of de sociale samenhang in uw buurt te verbeteren. U bent van 10:00 en 12:00 uur van harte welkom in het Dorpshuis De Veenkluit, Dominee Ulferslaan 25 in Tienhoven.


Brandweer maakt kinderen groep 8 vuurwerkwijzer

Brandweer maakt kinderen groep 8 vuurwerkwijzer

Wist je dat sterretjes zo´n 1100 graden kunnen worden? Gevaarlijk heet dus! Veel mensen denken dat alleen illegaal vuurwerk gevaarlijk is. Ruim 60% van de ongevallen wordt echter veroorzaakt door legaal vuurwerk. Ook daar moet je dus op een goede manier mee omgaan. Hoe je dat doet, kunnen kinderen van groep 8 in de provincie Utrecht leren van echte brandweermensen.


Ontwerpwijzigingsplan ‘Tuinbouwweg 19a en 19b’

Ontwerpwijzigingsplan ‘Tuinbouwweg 19a en 19b’

Het ontwerpwijzigingsplan ‘Tuinbouwweg 19a en 19b’ in Maarssen wordt 6 december door het college van burgemeester en wethouders ter inzage gelegd. In dit ontwerpwijzigingsplan wordt de bestemming ‘Agrarisch met waarden – Landschapswaarden’ gewijzigd in de bestemmingen ‘Wonen’ met de aanduiding ‘maatschappelijk’ en ‘Tuin'.


facebook twitter youtube linkedin instagram
Dit is een uitgave van gemeente Stichtse Vecht.
Meer informatie vind je op stichtsevecht.nl
Contact
Mail: info@stichtsevecht.nl
WhatsApp: 06‌135‌34589
Bel: 140346
Bekijk de besluiten van het college van B&W.
Skip to content