header_sv
Week 52 - 28 december 2017

Wilt u gast zijn van de raad?

Wilt u gast zijn van de raad?

Elke maand ontvangt een aantal willekeurig geselecteerde inwoners van Stichtse Vecht een uitnodiging om een raadsvergadering bij te wonen als gast van de Raad. Heeft u nog geen uitnodiging ontvangen, maar wilt u wel graag gast van de raad zijn? Meld u dan aan.


Een veilige jaarwisseling

Een veilige jaarwisseling

De medewerkers en het bestuur van gemeente Stichtse Vecht wensen u een plezierige, en vooral veilige, jaarwisseling. We hopen dat 2018 voor u een jaar mag worden met geluk, voorspoed, plezier en warmte van de mensen om u heen.


Afvalinzameling op nieuwjaarsdag

Afvalinzameling op nieuwjaarsdag

In Breukelen, Nieuwer Ter Aa en Kockengen wordt het GFT niet op maandag 1 januari opgehaald, maar op zaterdag 6 januari.


Afval scheiden tijdens de feestdagen

Afval scheiden tijdens de feestdagen

Ook tijdens de feestdagen is het goed om uw afval te scheiden. Houdt u er rekening mee dat de verzamelcontainers voor plastic (pmd), papier en textiel worden afgesloten op zaterdag 30 december 2017. De containers gaan op 2 januari 2018 in de ochtend weer open.


Opgeruimd en veilig het nieuwe jaar in

Opgeruimd en veilig het nieuwe jaar in

Ruim na het afsteken van het vuurwerk het afval zo snel mogelijk op. Zo voorkomt u dat kinderen gewond raken als ze vuurwerk dat niet is afgegaan alsnog proberen af te steken.


Eerste evaluatie burgerbeheer Bethunepolder

Eerste evaluatie burgerbeheer Bethunepolder

De Bewonersvereniging Belangen Bethune heeft het beheer van de bermen en sloten in een deel van de Bethunepolder overgenomen in de gemeente. En met succes, blijkt uit een eerste evaluatie.


Geef hulpdiensten de ruimte

Geef hulpdiensten de ruimte

Geef hulpverleners de ruimte tijdens de jaarwisseling. Dat is het mooiste cadeau dat zij kunnen krijgen. Bekijk het filmpje van de Veiligheidsregio Utrecht.


Kerstboominzameling met loterij

Kerstboominzameling met loterij

Op woensdag 10 januari kunt u uw kerstboom (laten) inruilen voor een lot. Kinderen tot 16 jaar kunnen met die loten leuke prijzen winnen.


Extra inzet voor kwaliteitsimpuls groenonderhoud

Extra inzet voor kwaliteitsimpuls groenonderhoud

Het college stelt aan de raad maatregelen voor om de kwaliteit van het groenonderhoud, de afhandeling van meldingen en de aansturing van het onderhoudscontract te verbeteren. 


facebook twitter youtube linkedin instagram
Dit is een uitgave van gemeente Stichtse Vecht.
Meer informatie vind je op stichtsevecht.nl
Contact
Mail: info@stichtsevecht.nl
WhatsApp: 06‌135‌34589
Bel: 140346
Bekijk de besluiten van het college van B&W.
Skip to content