header_sv
Week 6 - 8 februari 2018

BSWW gaat eind februari belastingaanslagen 2018 verzenden

BSWW gaat eind februari belastingaanslagen 2018 verzenden

De Waarderingskamer heeft aangegeven voldoende verbetering te zien in de uitvoering van de Wet WOZ door BSWW. Dit betekent dat de belastingaanslagen 2018 eind februari kunnen worden verzonden.


Onderzoek naar kwaliteit Vechtbruggen

Onderzoek naar kwaliteit Vechtbruggen

In het eerste kwartaal van 2018 zou de Vechtbrug in Breukelen worden gerenoveerd. Die blijkt in slechtere staat dan voorzien. Daarom wordt nu onderzocht wat de beste optie is: grondig renoveren of toch vervangen. We gaan dit voor alle Vechtbruggen onderzoeken.


Minder telefoon en meer gebruik van digitale dienstverlening

Minder telefoon en meer gebruik van digitale dienstverlening

Inwoners kiezen steeds vaker voor digitaal contact met de gemeente.  Dat gebeurt vooral via de website, sociale media als Facebook, Twitter en WhatsApp en de e-mail. Ook is er een toename van het aantal producten en diensten dat online wordt aangevraagd


Stichtse Vecht sluit aan bij de Statiegeldalliantie

Stichtse Vecht sluit aan bij de Statiegeldalliantie

De gemeenteraad heeft op 31 januari 2018 besloten zich aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie. Dit betekent dat ook Stichtse Vecht zich uitspreekt vóór statiegeld op alle PET-flessen en blikjes en tégen zwerfafval.


Huisvesting van nieuwkomers

Huisvesting van nieuwkomers

De gemeente heeft vanuit het Rijk de taak om nieuwkomers (vluchtelingen met een verblijfsstatus) te huisvesten. Regelmatig komen er vragen van omwonenden over onze aanpak. We hebben nu een uitgebreide toelichting op de website hoe alles in zijn werk gaat.


Prijswinnaars gezocht!

Prijswinnaars gezocht!

Liggen er thuis nog loten van de kerstboominzameling? Pak ze erbij en kijk of er een prijs gevallen is op de lotnummers. De prijzen kunnen uiterlijk 16 februari (volgende week vrijdag) worden opgehaald op het gemeentekantoor in Maarssen.


Bestemmingsplan Maarsseveense Plassen vastgesteld

Bestemmingsplan Maarsseveense Plassen vastgesteld

Het bestemmingsplan Maarsseveense Plassen e.o. is vastgesteld. Het wordt binnenkort 6 weken ter inzage gelegd voor beroep bij de Raad van State. Als die termijn is afgelopen is het bestemmingsplan geldend en kunnen er vergunningen op worden afgegeven.


Maarssenbroek: herinrichting middenberm Burgemeester Waverijnweg

Maarssenbroek: herinrichting middenberm Burgemeester Waverijnweg

Donderdag 8 februari is op de Burgemeester Waverijnweg een deel van het verkeersplein dat kruist met de Vogelweg en de Floraweg afgesloten. Verkeer wordt omgeleid. Vrijdag 9 februari is de weg niet meer afgesloten, maar kan er toch nog verkeershinder zijn.


Baggerwerkzaamheden bij Zwanenkamp in Maarssenbroek

Baggerwerkzaamheden bij Zwanenkamp in Maarssenbroek

Er zijn baggerwerkzaamheden in de watergangen rond de spoor-onderdoorgang tussen de Parallelweg en de Westkanaaldijk bij Zwanenkamp in Maarssenbroek. Voor gemotoriseerd verkeer kan vertraging ontstaan. Fietsers kunnen het werk ongehinderd passeren. Het baggeren duurt 3 weken.


12 politieke partijen willen meedoen aan gemeenteraadsverkiezingen

12 politieke partijen willen meedoen aan gemeenteraadsverkiezingen

12 politieke partijen hebben aangegeven mee te willen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Stichtse Vecht. Vrijdag 9 februari vindt de officiële vaststelling plaats.


Doe mee(r) met PMD

Doe mee(r) met PMD

PMD (plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons) wordt in Stichtse Vecht apart opgehaald. Deze nieuwe manier van PMD inzamelen is goed voor het milieu. We houden nóg minder restafval over en we kunnen het hergebruiken. Doet u ook mee? 


Bedrijveninvesteringszone Maarssen-Dorp van start

Bedrijveninvesteringszone Maarssen-Dorp van start

De Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Maarssen-Dorp gaat door. De uitslag van de draagvlakmeting is woensdag 7 februari vastgesteld. De positieve uitslag betekent dat de BIZ met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 van start is.


Koolmonoxide is levensgevaarlijk

Koolmonoxide is levensgevaarlijk

In de winter draaien we de kachel wat hoger, houden ramen gesloten en sluiten ventilatieroosters. Lekker warm, maar ook een risico. De laatste tijd zijn er opvallend veel meldingen van koolmonoxidevergiftiging. 


Extra raadsvergadering op 9 februari

Extra raadsvergadering op 9 februari

Vrijdag 9 februari praten de raadsleden over het rapport dat is verschenen naar aanleiding van de integriteitsmelding over wethouder De Groene. U bent van harte welkom om aanwezig te zijn tijdens de extra raadsvergadering.


24 maart: Landelijke Opschoondag. Doet u mee?

24 maart: Landelijke Opschoondag. Doet u mee?

Zaterdag 24 maart 2018 is het Landelijke Opschoondag. Overal in het land organiseren mensen leuke evenementen om samen hun straat of buurt schoon te houden. Want in een schone omgeving is het prettiger wonen. Doet u ook mee?


Sporten met een laag inkomen

Sporten met een laag inkomen

We willen graag dat iedereen kan sporten. Daarom helpen we mensen met een laag inkomen.
 


Samenwerken loont

Samenwerken loont

Bewoners, ouders en kinderen uit Waterstede in Maarssenbroek staken afgelopen zaterdag samen met onze groenaannemer Verheij de handen uit de mouwen.


Vraag uw paspoort of ID-kaart op tijd aan

Vraag uw paspoort of ID-kaart op tijd aan

Is uw paspoort of ID-kaart verlopen en heeft u een nieuw exemplaar nodig? Wacht dan niet te lang met het maken van een afspraak. Het is momenteel erg druk met het aanvragen van reisdocumenten. Het zou jammer zijn als u niet terechtkunt op uw favoriete dag.


13 februari commissie Fysiek Domein over bestemmingsplannen

13 februari commissie Fysiek Domein over bestemmingsplannen

De commissieleden Fysiek Domein praten over het bestemmingsplan locatie Mastenbroek, Breedstraat in Maarssen en de ontwikkelingen omtrent het bestemmingsplan De Werf.


13 februari commissievergadering over Belastingsamenwerking

13 februari commissievergadering over Belastingsamenwerking

De commissieleden praten over de ontvlechting van de Belastingsamenwerking Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren, over de kadernota van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en de kadernota Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen. U bent van harte welkom.


facebook twitter youtube linkedin instagram
Dit is een uitgave van gemeente Stichtse Vecht.
Meer informatie vind je op stichtsevecht.nl
Contact
Mail: info@stichtsevecht.nl
WhatsApp: 06‌135‌34589
Bel: 140346
Bekijk de besluiten van het college van B&W.
Skip to content