header_sv
Week 7 - 13 februari 2020

Preventietip VRU februari: stop koolmonoxidevergiftigingen

Preventietip VRU februari: stop koolmonoxidevergiftigingen

In de winter draaien we de kachel wat hoger en houden we ramen gesloten. Lekker warm, maar ook een risico. Als iets niet in orde is met de verwarmingsinstallatie dan komt er koolmonoxide vrij. Een koolmonoxidevergiftiging kan iedereen overkomen, maar door het plaatsen van een melder word je direct gewaarschuwd. Wat doe je om CO-vergiftiging te voorkomen? Met de kennistest leer je over het herkennen ervan en wat te doen als het alarm afgaat.


Verwijderen bomen grondwal in Maarssenbroek

Verwijderen bomen grondwal in Maarssenbroek

17 februari start de gemeente met het verwijderen van bomen op de grondwallen in Maarssenbroek. Er zijn afspraken gemaakt met de bewoners over het gebruik van de grond achter de grondwal en het verwijderen van de bomen. Dit omdat de gemeente langere tijd niet voldoende onderhoud heeft kunnen uitvoeren aan de achterzijde van de geluidswal. Als alles volgens planning gaat is het werk uiterlijk 27 februari klaar.


Informatieve commissie Fysiek domein en commissie Sociaal domein

Informatieve commissie Fysiek domein en commissie Sociaal domein

Wil je weten hoe Stichtse Vecht zich wil gaan profileren in de regio? Op dinsdag 18 februari worden de recente ontwikkelingen van het Ruimtelijk Economisch Perspectief en Provinciale Omgevingsvisie besproken in de informatieve commissie.Tijdens de commissie Sociaal domein wordt verder gesproken over de garantstelling van de golfbaan.


Ap Reinders beëdigd en geïnstalleerd als burgemeester van Stichtse Vecht

Ap Reinders beëdigd en geïnstalleerd als burgemeester van Stichtse Vecht

Op 6 februari is Ap Reinders (46) in een buitengewone raadsvergadering beëdigd en geïnstalleerd als burgemeester van Stichtse Vecht. In zijn toespraak bedankte hij de raad voor het in hem gestelde vertrouwen en noemde hij het ambt van burgemeester een mooi en eervol ambt. Het programma: Rondom de raad van RTV Stichtse Vecht maakte een beeldregistratie van de buitengewone raadsvergadering.


Driestammenbrug

Driestammenbrug

In de kern Kockengen ligt de Driestammenbrug. Deze is in 2019 vervangen. Inmiddels bereiken ons berichten dat een aantal inwoners de brug nu te steil vinden. Het college gaat samen met de inwoners hier een oplossing voor vinden. Binnenkort vindt een locatie-onderzoek plaats. Daarna wordt met inwoners besproken wat mogelijke oplossingen kunnen zijn. Uiteraard worden het dorpscomité en andere belanghebbenden hierbij betrokken.


Video: Ap Reinders stelt zich voor

Video: Ap Reinders stelt zich voor

Donderdag 6 februari is Ap Reinders geïnstalleerd als burgemeester van Stichtse Vecht. Hij neemt het stokje over van waarnemend burgemeester Yvonne van Mastrigt. In deze video stelt de kersverse burgemeester zich aan je voor. Hij heeft er zin in!


Stichtse Vecht presenteert Kindpakket

Stichtse Vecht presenteert Kindpakket

Vanaf vandaag hebben we een nieuwe pagina op onze website: het Kindpakket. Hier vind je alle regelingen voor kinderen waarvan ouders een laag inkomen hebben. Zo weten ouders beter welke mogelijkheden er zijn en kunnen alle kinderen in Stichtse Vecht meedoen!


facebook twitter youtube linkedin instagram
Dit is een uitgave van gemeente Stichtse Vecht.
Meer informatie vind je op stichtsevecht.nl
Contact
Mail: info@stichtsevecht.nl
WhatsApp: 06‌135‌34589
Bel: 140346
Bekijk de besluiten van het college van B&W.
Skip to content