header_sv
Week 7 - 14 februari 2019

Verkiezingswebsite live

Verkiezingswebsite live

Woensdag 20 maart 2019 vinden gecombineerde verkiezingen plaats voor de leden van de Provinciale Staten en de leden van het algemeen bestuur van de waterschappen. Alle informatie vindt u op www.stichtsevecht.nl/verkiezingen.


Belastingaanslag SWW rond 20 februari 2019 binnen

Belastingaanslag SWW rond 20 februari 2019 binnen

U ontvangt uw jaarlijkse aanslag gemeentelijke heffingen rond 20 februari 2019. Bent u aangemeld bij MijnOverheid, dan krijgt u uw aanslag alleen digitaal en niet per post.


Save the date: 20 juni 2019!

Save the date: 20 juni 2019!

Op donderdagmiddag 20 juni 2019 is er voor de zesde keer een bruisende Beursvloer in Stichtse Vecht. Bedrijven (klein en groot), alle maatschappelijke organisaties, verenigingen, clubs en instellingen uit de gemeente zijn van harte welkom om hieraan mee te doen.


19 februari: Commissievergadering Fysiek Domein

19 februari: Commissievergadering Fysiek Domein

Op de agenda: herontwikkeling van Bisonspoor in Maarssen. Wat betekent dit voor het verkeer en hoe zit het straks met parkeren? Verder: motie van de PVV, Plassenschap Loosdrecht en Recreatieschap Stichtse Groenlanden.


Onderhoud begroeiing langs water in park Maarssenbroek

Onderhoud begroeiing langs water in park Maarssenbroek

In het park Maarssenbroek vindt er vanaf donderdag 14 februari onderhoud plaats aan de begroeiing rond het water en de sloten ter hoogte van het Superspeelspoor.


Buurtsportcoaches

Buurtsportcoaches

De buurtsportcoaches in Stichtse Vecht organiseren buitenschoolse activiteiten in de verschillende dorpen of wijken. Heeft u een goed idee voor een sportactiviteit in uw dorp? Neem contact met hen op!


Impuls campagne Samen Dementievriendelijk in Stichtse Vecht

Impuls campagne Samen Dementievriendelijk in Stichtse Vecht

Op 21 februari krijgt de campagne Samen Dementievriendelijk in Stichtse Vecht een impuls. U bent welkom in Boom & Bosch!


facebook twitter youtube linkedin instagram
Dit is een uitgave van gemeente Stichtse Vecht.
Meer informatie vind je op stichtsevecht.nl
Contact
Mail: info@stichtsevecht.nl
WhatsApp: 06‌135‌34589
Bel: 140346
Bekijk de besluiten van het college van B&W.
Skip to content