header_sv
Week 8 - 20 februari 2020

Bouw van een nieuw Kindcentrum aan het Harmonieplein stapje dichterbij

Bouw van een nieuw Kindcentrum aan het Harmonieplein stapje dichterbij

Het college heeft besloten dat het bestemmingsplan voor het Kindcentrum richting gemeenteraad kan voor vaststelling. Het Kindcentrum is een belangrijk onderdeel van het plan voor het Harmonieplein. Dit wordt een fijne plek met verschillende functies, zoals wonen en onderwijs.


Stichtse Vecht op weg naar een lokaal sportakkoord

Stichtse Vecht op weg naar een lokaal sportakkoord

Waar gaat Stichtse Vecht zich de komende jaren op richten als het om sport en bewegen gaat? Dát staat straks in dit Sportakkoord. Met de uitkomsten van deze 2e bijeenkomst wordt een eerste concept lokaal sportakkoord gemaakt.


Belastingaanslagen Gemeente Stichtse Vecht

Belastingaanslagen Gemeente Stichtse Vecht

Deze en volgende week ontvang je als inwoner, bedrijf of instelling de jaarlijkse belastingaanslag. Je krijgt dit jaar voor het eerst de aanslag van de BghU. Stichtse Vecht heeft de heffing en invordering van de lokale belastingen uitbesteed.


Green Deal Duurzame Zorg ondertekend!

Green Deal Duurzame Zorg ondertekend!

Wethouder Jeroen Willem Klomps zette op 19 februari namens de gemeente zijn handtekening onder de Green Deal Duurzame Zorg. Samen met de provincie en zorginstellingen als het Leger Des Heils gaan we zorgcentra in onze regio verduurzamen.


facebook twitter youtube linkedin instagram
Dit is een uitgave van gemeente Stichtse Vecht.
Meer informatie vind je op stichtsevecht.nl
Contact
Mail: info@stichtsevecht.nl
WhatsApp: 06‌135‌34589
Bel: 140346
Bekijk de besluiten van het college van B&W.
Skip to content