header_sv
Week 9 - 2 maart 2017

Gemeente kapt bomen voor veiligheid

Gemeente kapt bomen voor veiligheid

Gemeente Stichtse Vecht is zuinig op haar groene woonomgeving en is terughoudend met het kappen van bomen. Toch worden er de komende 6 weken circa 700 bomen gekapt uit oogpunt van veiligheid.


30 dagen geen alcohol: gaat u de uitdaging aan?

30 dagen geen alcohol: gaat u de uitdaging aan?

Het college van burgemeester en wethouders doet mee aan de landelijke actie IkPas. Neemt u de uitdaging aan om van 1 tot en met 30 maart ook geen alcohol te drinken?


Resultaten cliëntonderzoek Wmo dragen bij aan betere dienstverlening

Resultaten cliëntonderzoek Wmo dragen bij aan betere dienstverlening

Afgelopen zomer is een onderzoek gehouden onder 492 cliënten van de Wmo. De meerderhoud van de respondenten is tevreden over de dienstverlening en de geleverde zorg. Ook is een aantal verbeterpunten geconstateerd. Daarmee gaan we aan de slag.


Tegels eruit, plantje erin

Tegels eruit, plantje erin

We krijgen vaker te maken met extreme regenbuien. Door zoveel mogelijk tegels te vervangen door groen kan het regenwater in de bodem wegzakken. Dit helpt mee om wateroverlast te voorkomen en houdt de tuin op hete dagen koeler.


College doet mee aan NLdoet

College doet mee aan NLdoet

10 en 11 maart staan weer in het teken van NLdoet: de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Ook de burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht doen mee aan NLdoet. U ook?


100 huishoudens 100 dagen 100% restafvalvrij!

100 huishoudens 100 dagen 100% restafvalvrij!

13 maart beginnen we met de actie 100 huishoudens 100 dagen restafvalvrij. U kunt zich nog aanmelden. Durft u de uitdaging aan om 100 dagen geen restafval over te houden?


Gemeenteraad nodigt u uit

Gemeenteraad nodigt u uit

Dinsdag 7 maart is er een vergadering van de gemeenteraad. Op de agenda staan onder andere het stedenbouwkundig plan Harmonieplein Maarssen en een tweetal moties over vergunninghouders. U bent van harte welkom.


Groot onderhoud aan Vreelandbrug

Groot onderhoud aan Vreelandbrug

Van 17 t/m 27 maart voert provincie Utrecht groot onderhoud uit aan de Vreelandbrug in de Provincialeweg (N201) in Vreeland. De weg wordt afgesloten en omleidingen worden ingesteld.


Verkeershinder door onderhoud Geerbrug in Wilnis

Verkeershinder door onderhoud Geerbrug in Wilnis

Provincie Utrecht voert van 9 tot 13 maart werkzaamheden uit op en langs de Ingenieur Enschedeweg (N212) in Kamerik en Wilnis. Ook inwoners van Stichtse Vecht kunnen hier hinder van ondervinden.


Ga goed voorbereid stemmen!

Ga goed voorbereid stemmen!

Woensdag 15 maart 2017 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Lees hier wat u moet doen als u een ander wilt machtigen, in een andere gemeente wilt stemmen of wat u kunt doen als u uw stempas kwijt bent.


Groenstructuur Stichtse Vecht

Groenstructuur Stichtse Vecht

Gemeente Stichtse Vecht heeft een prachtige groene uitstraling. Om deze omgeving te beschermen en kwaliteiten te versterken willen we de belangrijkste groenstructuren in beeld brengen. Helpt u mee?


Nigtevecht: werkzaamheden reconstructie Kanaaldijk Oost en Raadhuisstraat hervat

Nigtevecht: werkzaamheden reconstructie Kanaaldijk Oost en Raadhuisstraat hervat

De werkzaamheden aan de recontructie van de Kanaaldijk Oost en de Raadhuisstraat die uitgesteld waren vanwege het slechte weer zijn inmiddels weer hervat. Lees hier de aangepaste planning.


Betaald parkeren Scheendijk-Noord

Betaald parkeren Scheendijk-Noord

Van 1 april tot en met 30 september moet er betaald worden voor parkeren aan de Scheendijk-Noord in Breukelen. Komt u hier veelvuldig met de auto? U kunt een parkeerkaart aanvragen.


facebook twitter youtube linkedin instagram
Dit is een uitgave van gemeente Stichtse Vecht.
Meer informatie vind je op stichtsevecht.nl
Contact
Mail: info@stichtsevecht.nl
WhatsApp: 06‌135‌34589
Bel: 140346
Bekijk de besluiten van het college van B&W.
Skip to content