Nieuwsbrief gemeente Stichtse Vecht

 

Week 37 - 12 september 2019

In deze nieuwsbrief:
  Open Monumentendag bij Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen
  Open Monumentendag: uitreiking Bronzen Troffel
  Mijn Huis: online hulp voor energiebesparen
  Gemeentegrond kopen? Reageer voor 1 oktober
  Transcripties voor doven en slechthorenden
  Commissievergaderingen op 17 september

Bijeenkomsten

Zaterdag 14 september:

Lokale veteranendag

Dinsdag 17 september:

Commissie Bestuur en Financien

Dinsdag 17 september:

Commissie Fysiek domein

Dinsdag 24 september:

Informatieve commissie I

Dinsdag 24 september:

Informatieve commissie II

Donderdag 26 september:

Ondernemersbijeenkomst 'Zonnepanelen op Bedrijfsdaken’

Zaterdag 28 september:

Wandeling Nieuwe Hollandse Waterlinie

Besluiten college

Wilt u weten wat het college van B&W besloten heeft? Kijk op www.stichtsevecht.nl/besluiten

Snel naar

Officiële bekendmakingen
Raadsinformatiebrieven
Hulpvraag stellen
Trouwen

Vacatures

Burgemeester
Griffier
Beleidsmedewerker Jeugd en Wmo (32-36 uur)
Allround Wmo-consulent die gaat voor kwaliteit (32-36 uur)
Contractmanager IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte) (24-36 uur)
Slagvaardige jeugdconsulent (28 uur)
Beleidsadviseur Werk & Inkomen (32-36 uur)
Stagiair data-architectuur (16-28 uur, 4 tot 6 maanden)
Stageverzoek

Colofon

Dit is een uitgave van gemeente Stichtse Vecht.

www.stichtsevecht.nl

Heeft u vragen?
Mailinfo@stichtsevecht.nl
Bel 14 0346
WhatsApp 06 13 53 45 89

Volg ons ook via
Twitter Facebook LinkedIn YouTube Instagram

SV Krul
 

Open Monumentendag bij Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen

Open Monumentendag bij Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen
Zaterdag 14 september is het landelijke Open Monumentendag. Het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen in Breukelen is dan geopend. Het landelijk thema van dit jaar is ‘Plekken van Plezier’. U kunt van 11:00 tot 16:00 uur onder andere terecht voor gratis rondleidingen en professionele begeleiding bij archiefonderzoek op de studiezaal.

Lees meer ...
 

Open Monumentendag: uitreiking Bronzen Troffel

Open Monumentendag: uitreiking Bronzen Troffel
Bij de feestelijke afsluiting van Open Monumentendag aanstaande zaterdag 14 september reikt wethouder van Cultuur Jeroen Willem Klomps de Bronzen Troffel uit. De beste restauratie van het afgelopen jaar in Stichtse Vecht wordt met deze prijs beloond.

Lees meer ...
 

Mijn Huis: online hulp voor energiebesparen

Mijn Huis: online hulp voor energiebesparen
Minder energie gebruiken ingewikkeld? Nu niet meer! Deze week is Mijn Huis gelanceerd. Mijn Huis is een handige online hulp voor verduurzaming van je woning van JouwHuisSlimmer, het energieloket van 15 gemeenten in de regio Utrecht.

Lees meer ...
 

Gemeentegrond kopen? Reageer voor 1 oktober

Gemeentegrond kopen? Reageer voor 1 oktober
Gemeente Stichtse Vecht voert vanaf 2017 het project Grondgebruik uit. Het doel van het project Grondgebruik is het regelen van het gebruik van gemeentegrond op plekken waar dat (nog) niet was gebeurd. Ook is het voor inwoners van de gemeente mogelijk om een aanvraag in te dienen om een strook gemeentegrond aan hun tuin toe te voegen.

Lees meer ...
 

Transcripties voor doven en slechthorenden

Transcripties voor doven en slechthorenden
Vanaf deze week kunnen mensen met auditieve beperking alle raad- en commissievergaderingen op verzoek volgen. Gemeentes zijn vanaf september 2020 verplicht om maatregelen te nemen om raadsdebatten voor doven en slechthorenden toegankelijk te maken.

Lees meer ...
 

Commissievergaderingen op 17 september

Commissievergaderingen op 17 september
Dinsdag 17 september vergaderen de commissies Fysiek en Bestuur en Financiën. In de commissie Fysiek domein gaat het onder andere over de Startnotitie Regionale Energie Strategie U16 en de Routekaart klimaatneutraal 2030. In de commissievergadering Bestuur en Financiën wordt er onder andere gesproken over de symbolen die worden geplaatst in de nieuwe raadzaal.

Lees meer ...