Nieuwsbrief gemeente Stichtse Vecht

 

Week 40 - 3 oktober 2019

In deze nieuwsbrief:
  Samenvatting gemeenteraadsvergaderingen
  Installatie kinderburgemeester Merle Schweppe
  Een gratis boom voor onze inwoners
  Duurzame Huizen Route: meld uw woning aan
  Week tegen eenzaamheid tot en met 8 oktober
  Bisonspoor: tijdelijk geen maandelijkse alarmtest
  8 oktober: commissievergadering Sociaal Domein
  Help mee wijkpark Maarsenbroek mooier te maken
  Week van de veiligheid 7 t/m 13 oktober
  Spreekuur gebiedsregisseur in Tienhoven
  Herdenking Dudok de Wit op 5 oktober
  Dag v/d Kinderburgemeesters: kinderjournalisten interviewen burgemeester Van Mastrigt

Bijeenkomsten

Dinsdag 8 oktober:

Commissie Fysiek Domein

Dinsdag 8 oktober:

Commissie Sociaal Domein

Woensdag 9 oktober:

Adviescommissie bezwaarschriften

Dinsdag 15 oktober:

Commissie Fysiek Domein

Dinsdag 15 oktober:

Commissie Bestuur en Financien

Dinsdag 29 oktober:

Commissie Bestuur en Financien

Besluiten college

Wilt u weten wat het college van B&W besloten heeft? Kijk op www.stichtsevecht.nl/besluiten

Snel naar

Officiële bekendmakingen
Raadsinformatiebrieven
Hulpvraag stellen
Trouwen

Vacatures

Toezichthouder zwembad ’t Kikkerfort (30 uur)
Beleidsadviseur Jeugdhulp (per direct, 32-36 uur)
Slagvaardige jeugdconsulent (28 uur)
Informatiespecialist Digitale Archieven bij het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (32-36 uur)
Allround Wmo-consulent die gaat voor kwaliteit (32-36 uur)
Stagiair data-architectuur (16-28 uur, 4 tot 6 maanden)
Stageverzoek

Colofon

Dit is een uitgave van gemeente Stichtse Vecht.

www.stichtsevecht.nl

Heeft u vragen?
Mailinfo@stichtsevecht.nl
Bel 14 0346
WhatsApp 06 13 53 45 89

Volg ons ook via
Twitter Facebook LinkedIn YouTube Instagram

SV Krul
 

Samenvatting gemeenteraadsvergaderingen

Samenvatting gemeenteraadsvergaderingen

Op 1 en 2 oktober waren er raadsvergaderingen. Traditiegetrouw werd door RTV Stichtse Vecht aan het einde van de raadsvergadering met burgemeester Van Mastrigt teruggeblikt. Wat heeft de raad besloten? Waar zat het spanningsveld en wat verandert er voor de inwoners van Stichtse Vecht?

Lees meer ...
 

Installatie kinderburgemeester Merle Schweppe

Installatie kinderburgemeester Merle Schweppe
Op 1 oktober heeft de raad Merle Schweppe geïnstalleerd als kinderburgemeester. Na haar belofte om zich in te zetten voor de kinderen van Stichtse Vecht, kreeg zij de kinderambtsketen om haar schouders gehangen door burgemeester Van Mastrigt. Bij het afscheid van Britt Klomp blikte de burgemeester terug op het jaar dat Britt kinderburgemeester was en bedankte haar voor de samenwerking.

Lees meer ...
 

Een gratis boom voor onze inwoners

Een gratis boom voor onze inwoners
We trakteren inwoners op een gratis boom. De gemeente stelt 500 bomen beschikbaar en wil met deze actie inwoners stimuleren de eigen tuin groen in te richten. Inwoners, bedrijven, scholen en instellingen kunnen van 1 tot en met 31 oktober één gratis boom aanvragen bij de gemeente. Wees er snel bij, want op is op.

Lees meer ...
 

Duurzame Huizen Route: meld uw woning aan

Duurzame Huizen Route: meld uw woning aan
De Nationale Duurzame Huizen Route is op zoek naar duurzame huizen in Stichtse Vecht. Goed geïsoleerde huizen, zonnepanelen, zuinige HR-ketels, gebruik van natuurlijke materialen; elke ervaring is bruikbaar om een ander op weg te helpen. Heeft u ervaring met het duurzamer maken van uw woning? Meld uw huis aan!

Lees meer ...
 

Week tegen eenzaamheid tot en met 8 oktober

Week tegen eenzaamheid tot en met 8 oktober
Van 1 t/m 8 oktober is de Week tegen eenzaamheid. Tijdens deze week is er aandacht voor eenzaamheid: wat is eenzaamheid en wat kun je er tegen doen? Eenzaamheid aanpakken begint met bewustwording en signalering, daarom zijn er tijdens deze week ook in Stichtse Vecht bijeenkomsten en lezingen.

Lees meer ...
 

Bisonspoor: tijdelijk geen maandelijkse alarmtest

Bisonspoor: tijdelijk geen maandelijkse alarmtest
Iedere eerste maandag van de maand vindt om 12.00 uur de landelijke waarschuwings- en alarmeringstest plaats. Vanwege het werk in en rond Bisonspoor zal vanaf 7 oktober het alarm daar (tijdelijk) niet te horen zijn. Met de hulpdiensten is afgesproken dat er bij een calamiteit de bewoners op een andere manier geïnformeerd worden. Naar verwachting is het alarm begin 2020 weer te horen.

 

8 oktober: commissievergadering Sociaal Domein

8 oktober: commissievergadering Sociaal Domein
Wat betekent de harmonisatie van de buitensport voor de voetbalverenigingen in Stichtse Vecht? En doet de gemeente lachgas gaan verbieden Hierover wordt gesproken tijdens de commissievergadering Sociaal Domein op dinsdag 8 oktober.

Lees meer ...
 

Help mee wijkpark Maarsenbroek mooier te maken

Help mee wijkpark Maarsenbroek mooier te maken
Heeft u ideeën of wensen om het wijkpark in Maarssenbroek groener, sportiever of leuker te maken? En wilt u zich inzetten om met elkaar nieuwe ideeën te realiseren? Of helpt u mee met de uitvoering van ingebrachte plannen? Sportpunt Stichtse Vecht hoort het graag. Of eet met ons mee op 6 november tussen 17.00-19.00 uur bij het ideeënfestijn in het MEC in Maarssen.

Lees meer ...
 

Week van de veiligheid 7 t/m 13 oktober

Week van de veiligheid 7 t/m 13 oktober
Met het invallen van de donkere dagen in oktober neemt de kans op criminaliteit toe. Daarom organiseren ondernemers, gemeenten en politie in deze week van 7 tot en met 13 oktober 2019 activiteiten om het thema veiligheid extra onder de aandacht te brengen. Binnenkort verschijnt de veiligheidskrant waarin meer informatie is te vinden over alle thema’s die met Veiligheid te maken hebben.

Lees meer ...
 

Spreekuur gebiedsregisseur in Tienhoven

Spreekuur gebiedsregisseur in Tienhoven
Op woensdag 9 oktober houdt gebiedsregisseur Willemijn Luchtenbelt spreekuur. Tijdens het spreekuur kunt u terecht met vragen of ideeën om de leefbaarheid of de sociale samenhang in uw buurt te verbeteren. U bent van 10:00 en 12:00 uur van harte welkom in het Dorpshuis De Veenkluit, Dominee Ulferslaan 25 in Tienhoven.

 

Herdenking Dudok de Wit op 5 oktober

Herdenking Dudok de Wit op 5 oktober
Locoburgemeester Jeroen Willem Klomps en kinderburgemeester Merle Scheppe zijn gastheer en –vrouw bij de jaarlijkse herdenking van Dudok de Wit op zaterdag 5 oktober. Dudok de Wit is een begrip in Stichtse Vecht vanwege de jaarlijkse poffertjes en zijn maatschappelijke inzet. Voor Merle is het haar eerste publieke optreden.

Lees meer ...
 

Dag v/d Kinderburgemeesters: kinderjournalisten interviewen burgemeester Van Mastrigt

Dag v/d Kinderburgemeesters: kinderjournalisten interviewen burgemeester Van Mastrigt

Zaterdag 28 september vond de Landelijk Dag van Kinderburgemeesters plaats in onze gemeente met zo’n 30 kinderburgemeesters uit het hele land. Twee kinderjournalisten deden namens initiatiefnemer KinderrechtenNU verslag van de dag. Binnenkort kunt u de volledige reportage zien via www.KinderrechtenNU.nl.