Nieuwsbrief gemeente Stichtse Vecht

 

Week 42 - 17 oktober 2019

In deze nieuwsbrief:
  Stuur foto’s in voor nieuwe raadzaal
  Nationale Archeologiedagen in Stichtse Vecht
  Inloopavond Mobiliteitsonderzoek goed bezocht
  Burgernet ook via Facebook Messenger
  Help mee wijkpark Maarssenbroek mooier te maken
  Stremming Westelijke Drecht (Loosdrecht)

Bijeenkomsten

Woensdag 23 oktober:

Adviescommissie bezwaarschriften

Dinsdag 29 oktober:

Commissie Bestuur en Financien

Besluiten college

Wilt u weten wat het college van B&W besloten heeft? Kijk op www.stichtsevecht.nl/besluiten

Snel naar

Officiële bekendmakingen
Raadsinformatiebrieven
Hulpvraag stellen
Trouwen

Vacatures

Communicatiestrateeg (36 uur, per direct voor de periode van één jaar)
Enthousiaste assistent-bedrijfsleider met blik op de toekomst (zwembad 't Kikkerfort, 32 uur)
Allround Wmo-consulent die gaat voor kwaliteit (32-36 uur)
Slagvaardige jeugdconsulent (28 uur)
Informatiespecialist Digitale Archieven bij het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (32-36 uur)
Lid van de Rekenkamercommissie
Beleidsadviseur Jeugdhulp (per direct, 32-36 uur)
Stagiair data-architectuur (16-28 uur, 4 tot 6 maanden)
Stageverzoek

Colofon

Dit is een uitgave van gemeente Stichtse Vecht.

www.stichtsevecht.nl

Heeft u vragen?
Mailinfo@stichtsevecht.nl
Bel 14 0346
WhatsApp 06 13 53 45 89

Volg ons ook via
Twitter Facebook LinkedIn YouTube Instagram

SV Krul
 

Stuur foto’s in voor nieuwe raadzaal

Stuur foto’s in voor nieuwe raadzaal
We verbouwen het Koetshuis bij Boom en Bosch in Breukelen tot nieuwe raadzaal. Vanaf medio mei 2020 vergadert daar de gemeenteraad. In de foyer (hal) van de nieuwe raadzaal komt onder andere een digitale schilderijlijst met foto’s van inwoners. Om deze schilderijlijst te vullen kunnen inwoners digitale foto’s, genomen in Stichtse Vecht aanleveren. Stuurt u ook uw mooiste foto in?

Lees meer ...
 

Nationale Archeologiedagen in Stichtse Vecht

Nationale Archeologiedagen in Stichtse Vecht
Afgelopen vrijdag 11 en zaterdag 12 oktober deed Stichtse Vecht mee met de Nationale Archeologiedagen. In de bibliotheek in Maarssen-dorp waren de archeologische vondsten van de 16e eeuwse afgebrande boerderij Zogweteringlaan 4 te zien.

Lees meer ...
 

Inloopavond Mobiliteitsonderzoek goed bezocht

Inloopavond Mobiliteitsonderzoek goed bezocht
Op 10 oktober was er een inloopavond in Bisonspoor over het mobiliteitsonderzoek Maarssenbroek. Dat is is uitgevoerd om te laten zien hoe meerdere ontwikkelingen daar het verkeer beïnvloeden. Zo'n 60 inwoners waren aanwezig en konden vragen stellen. In een video geven wethouder Klomps van verkeer en de verkeerskundige van het adviesbureau een toelichting op het onderzoek.

Lees meer ...
 

Burgernet ook via Facebook Messenger

Burgernet ook via Facebook Messenger
Meer dan 2.4 miljoen deelnemers maken samen met de politie en gemeente de buurt veiliger. Ruim 20% van de Burgernetacties is succesvol: een vermist persoon wordt teruggevonden of een verdachte wordt aangehouden. Burgernet heeft verschillende kanalen. U kunt kiezen voor de Burgernetapp, voor sms- of spraakberichten en voor Twitter. Facebook Messenger komt hier nu bij. Doe mee met Burgernet: m.me/BurgernetNederland

 

Help mee wijkpark Maarssenbroek mooier te maken

Help mee wijkpark Maarssenbroek mooier te maken
Heeft u ideeën of wensen om het wijkpark in Maarssenbroek groener, sportiever of leuker te maken? En wilt u zich inzetten om met elkaar nieuwe ideeën te realiseren? Of helpt u mee met de uitvoering van ingebrachte plannen? Sportpunt Stichtse Vecht hoort het graag. Of eet met ons mee op 6 november tussen 17.00-19.00 uur bij het ideeënfestijn in het MEC in Maarssen.

Lees meer ...
 

Stremming Westelijke Drecht (Loosdrecht)

Stremming Westelijke Drecht (Loosdrecht)
Van 1 november tot en met 31 december is er een stremming ter hoogte van Westelijke Drecht ter hoogte van het Trekpad. De afsluiting is nodig omdat Waternet bezig is om de dijken langs het Waterleidingkanaal op te hogen en te versterken waar nodig. Bij vorst kan het werk langer duren, tot uiterlijk 14 januari 2020.

Lees meer ...