Nieuwsbrief gemeente Stichtse Vecht

 

Week 48 - 28 november 2019

In deze nieuwsbrief:
  Gemeente sluit aan bij BghU
  Verduurzaming Stinzenhal en brandweergarage
  Gemeente sluit aan bij Meld Misdaad Anoniem
  Commissievergaderingen op 3 en 4 december
  3 december: geen paspoort of ID-kaart aanvragen
  Provincie maakt Zuilense Ring winterklaar
  Ontwerpateliers voor de N201
  'De Aftrap' van het sportakkoord Stichtse Vecht
  Prokkel Netwerkbijeenkomst Utrecht 2020
  Maarssen-Dorp: realiseren elektriciteitsaansluiting
  Toekomstvisie Scheendijk
  Spreekuur gebiedsregisseur Breukelen
  Spreekuur gebiedsregisseur Nigtevecht
  Rekenkamercommissie: verbeteringen in afhandeling klacht, bezwaar en melding nodig
  Informatieavond subsidie Jonge Landbouwers
  Gewijzigde openingstijden rond feestdagen

Bijeenkomsten

Dinsdag 3 december:

Commissie Fysiek Domein

Dinsdag 3 december:

Commissie Bestuur en Financiën

Woensdag 4 december:

Commissie Fysiek Domein

Woensdag 4 december:

Adviescommissie bezwaarschriften

Dinsdag 10 december:

Informatieve commissie (II) Sociaal domein

Dinsdag 10 december:

Informatieve commissie (I) Fysiek domein

Donderdag 12 december:

Gemeenteraadsvergadering

Dinsdag 17 december:

Gemeenteraadsvergadering

Besluiten college

Wilt u weten wat het college van B&W besloten heeft? Kijk op www.stichtsevecht.nl/besluiten

Snel naar

Officiële bekendmakingen
Raadsinformatiebrieven
Hulpvraag stellen
Trouwen

Vacatures

Resultaatgerichte projectleider Civiele Techniek (per direct, 32-36 uur)
Ervaren medewerker backoffice Burgerzaken (32 uur, per 1 februari 2020)
Informatiespecialist Digitale Archieven bij het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (32-36 uur)
Stagiair data-architectuur (16-28 uur, 4 tot 6 maanden)
Stageverzoek

Colofon

Dit is een uitgave van gemeente Stichtse Vecht.

www.stichtsevecht.nl

Heeft u vragen?
Mailinfo@stichtsevecht.nl
Bel 14 0346
WhatsApp 06 13 53 45 89

Volg ons ook via
Twitter Facebook LinkedIn YouTube Instagram

SV Krul
 

Gemeente sluit aan bij BghU

Gemeente sluit aan bij BghU
Vanaf volgend jaar gaat Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) ook namens Stichtse Vecht de heffing en inning van de lokale belastingen uitvoeren. Belastingen SWW, de organisatie die nu de gemeentelijke belastingtaken uitvoert, stopt per 1 januari 2020.

Lees meer ...
 

Verduurzaming Stinzenhal en brandweergarage

Verduurzaming Stinzenhal en brandweergarage
Het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen maakt een belangrijk onderdeel uit van de doelstelling “Gemeente Stichtse Vecht een klimaat neutrale gemeentelijke organisatie in 2022”  en het terugdringen van de CO2-uitstoot. Het college heeft groen licht gegeven voor de tweede fase van het uitvoeringsplan voor het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen.

Lees meer ...
 

Gemeente sluit aan bij Meld Misdaad Anoniem

Gemeente sluit aan bij Meld Misdaad Anoniem
Gemeente Stichtse Vecht gaat aansluiten bij het meldpunt Meld Misdaad Anoniem van NL Confidential. Dat heeft het college van B&W dinsdag 26 november besloten. Door een convenant te sluiten met NL Confidential komen de anonieme meldingen over misdaad voortaan ook bij de gemeente terecht en kan de gemeente zo nodig actie ondernemen.

Lees meer ...
 

Commissievergaderingen op 3 en 4 december

Commissievergaderingen op 3 en 4 december
Altijd al eens een vergadering met politieke onderwerpen willen meemaken? Dan is de commissievergadering Bestuur en Financiën op dinsdag 3 december zowel leuk als toegankelijk. Op dinsdag 3 en woensdag 4 december zijn er commissievergaderingen van het Fysiek domein.

Lees meer ...
 

3 december: geen paspoort of ID-kaart aanvragen

3 december: geen paspoort of ID-kaart aanvragen
Op dinsdag 3 december vindt technisch onderhoud plaats. Hierdoor kunt u op die dag geen paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten aanvragen. Het ophalen van paspoorten en/of Nederlandse identiteitskaarten is wel mogelijk.

 

Provincie maakt Zuilense Ring winterklaar

Provincie maakt Zuilense Ring winterklaar
Op 30 november en 7 december is de provincie aan de slag met het winterklaar maken van de Zuilense Ring (N230) tussen Utrecht en Maarssen. De werkzaamheden worden per rijstrook uitgevoerd, zodat het verkeer de werkzaamheden kan passeren en niet omgeleid hoeft te worden. Wel kan er sprake zijn van wat hinder en vertraging.

Lees meer ...
 

Ontwerpateliers voor de N201

Ontwerpateliers voor de N201
Na de eerste serie ontwerpateliers in juli, is er eind november/begin december een tweede serie van vier ateliers om te komen tot goede ontwerpen voor de knelpunten op de provinciale weg N201 tussen Amstelhoek en Vreeland.

Lees meer ...
 

'De Aftrap' van het sportakkoord Stichtse Vecht

'De Aftrap' van het sportakkoord Stichtse Vecht
Dit is dé kans om als sportvereniging, commerciële sportaanbieder, instelling uit onderwijs, wonen, welzijn en zorg, het bedrijfsleven, de gemeente en ieder ander een bijdrage te leveren aan sport en bewegen in Stichtse Vecht. Kom 11 december naar De aftrap voor het lokale sportakkoord!

Lees meer ...
 

Prokkel Netwerkbijeenkomst Utrecht 2020

Prokkel Netwerkbijeenkomst Utrecht 2020
22 januari is in Maarssen de Prokkel Netwerkbijeenkomst Utrecht 2020. Prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking. Prokkelen gebeurt het hele jaar door, maar één week in het jaar zetten we daar de schijnwerpers op. In 2020 is de Prokkelweek van maandag 8 tot en met zaterdag 13 juni.

Lees meer ...
 

Maarssen-Dorp: realiseren elektriciteitsaansluiting

Maarssen-Dorp: realiseren elektriciteitsaansluiting
Dinsdag 3 december wordt er een elektriciteitsaansluiting gemaakt op de Langegracht ter hoogte van nummer 24. Het werk vindt plaats van 7:00 tot 16:00 uur. Al het verkeer kan passeren. Er kan wel enige vertraging ontstaan.

 

Toekomstvisie Scheendijk

Toekomstvisie Scheendijk
Op 19 november 2019 heeft de gemeenteraad van Stichtse Vecht de Toekomstvisie Scheendijk, gewijzigd, vastgesteld. Met de Toekomstvisie Scheendijk wordt een duurzame verbetering beoogd van de leefbaarheid, bereikbaarheid, kwaliteit van de openbare ruimte en recreatieve voorzieningen op de Scheendijk.

Lees meer ...
 

Spreekuur gebiedsregisseur Breukelen

Spreekuur gebiedsregisseur Breukelen
Iedere eerste dinsdag van de maand houdt de gebiedsregisseur van de gemeente spreekuur in Breukelen. Het eerstvolgende spreekuur is op dinsdag 3 december. Tijdens het spreekuur kunt u terecht met vragen of ideeën om de leefbaarheid of de sociale samenhang te verbeteren. Het spreekuur is van 10:00 tot 11:00 uur in wijkcentrum Over-Noord. U bent van harte welkom!

 

Spreekuur gebiedsregisseur Nigtevecht

Spreekuur gebiedsregisseur Nigtevecht
Op woensdag 4 december houdt gebiedsregisseur Olivier de Jonge Oudraat spreekuur. Tijdens het spreekuur kunt u terecht met vragen of ideeën om de leefbaarheid of de sociale samenhang in uw buurt te verbeteren. U bent op 4 december tussen 19:00 en 20:00 uur van harte welkom in de Dorpshuiskamer, Jonkheer Huydecoperstraat 1 in Nigtevecht.

Lees meer ...
 

Rekenkamercommissie: verbeteringen in afhandeling klacht, bezwaar en melding nodig

Rekenkamercommissie: verbeteringen in afhandeling klacht, bezwaar en melding nodig
Inwoners van Stichtse Vecht geven een onvoldoende voor de afhandeling van hun klacht, bezwaar of melding. Dat concludeert de Rekenkamercommissie na onderzoek te hebben gedaan. 3 December wordt het rapport in de commissie Bestuur en Financiën besproken.

Lees meer ...
 

Informatieavond subsidie Jonge Landbouwers

Informatieavond subsidie Jonge Landbouwers
Bent u een boer van maximaal 40 jaar en wilt u gebruik maken van de POP3-subsidieregeling Jonge Landbouwers (JoLa) om duurzaam te investeren in uw bedrijf? Kom dan 3 december naar de informatieavond van de provincie over de subsidieregeling. U krijgt informatie en tips die het doen van een aanvraag makkelijker maken. 

Lees meer ...
 

Gewijzigde openingstijden rond feestdagen

Gewijzigde openingstijden rond feestdagen
Rond de feestdagen is het gemeentekantoor op andere tijdstippen geopend dan u gewend bent. Zo is op donderdag 12 december het gemeentekantoor vanaf 14:00 uur gesloten vanwege een personeelsbijeenkomst. De afvalscheidingsstations zijn wel geopend. Kijk voor alle wijzigingen op onze website.

Lees meer ...