Nieuwsbrief gemeente Stichtse Vecht

 

Week 2 - 9 januari 2020

In deze nieuwsbrief:
  Nieuwsbrief voortaan elke 2 weken
  Publicatie Verlenging Looptijd Landschapsontwikkelingsplannen
  Vastgesteld bestemmingsplan Ter Aaseweg 5 in Nieuwersluis
  Ontwerpbestemmingsplan 'De Vecht' ter inzage
  Controles op foutparkeren door BOA's
  Bestemmingsplan Herenweg 10a te Maarssen is vastgesteld
  Commissievergaderingen Fysiek domein en Bestuur en Financiën
  Leerlingen Niftarlake presenteren ideeën voor een klimaatbestendig Maarssenbroek

Bijeenkomsten

Dinsdag 14 januari:

Commissie Fysiek Domein

Dinsdag 14 januari:

Commissie Bestuur en Financiën

Woensdag 15 januari:

Adviescommissie bezwaarschriften

Dinsdag 21 januari:

Informatieve commissie II

Dinsdag 21 januari:

Informatieve commissie I

Dinsdag 28 januari:

Gemeenteraadsvergadering

Besluiten college

Wilt u weten wat het college van B&W besloten heeft? Kijk op www.stichtsevecht.nl/besluiten

Snel naar

Officiële bekendmakingen
Raadsinformatiebrieven
Hulpvraag stellen
Trouwen

Vacatures

Coachende consulent werk (36 uur, per direct)
Communicatiespecialist voor de Omgevingswet (24 uur, per direct)

Colofon

Dit is een uitgave van gemeente Stichtse Vecht.

www.stichtsevecht.nl

Heeft u vragen?
Mailinfo@stichtsevecht.nl
Bel 14 0346
WhatsApp 06 13 53 45 89

Volg ons ook via
Twitter Facebook LinkedIn YouTube Instagram

SV Krul
 

Nieuwsbrief voortaan elke 2 weken

Nieuwsbrief voortaan elke 2 weken
In het nieuwe jaar versturen we niet eens per week maar per 2 weken de digitale nieuwsbrief. Altijd op de hoogte zijn van ons laatste nieuws? Je vindt het in het nieuwsoverzicht van onze eigen website. Volg ons ook op onze sociale media!

 

Publicatie Verlenging Looptijd Landschapsontwikkelingsplannen

Publicatie Verlenging Looptijd Landschapsontwikkelingsplannen
De gemeenteraad heeft besloten de looptijd van de landschapsontwikkelingsplannen Maarssen en Breukelen – Loenen te verlengen met 5 jaar. In de plannen wordt een beleidskader gegeven voor de ontwikkeling van het buitengebied van de gemeente.De ligt van 10 januari tot en met 20 februari 2020 ter inzage.

 

Vastgesteld bestemmingsplan Ter Aaseweg 5 in Nieuwersluis

Vastgesteld bestemmingsplan Ter Aaseweg 5 in Nieuwersluis
Het bestemmingsplan ‘Ter Aaseweg 5’ in Nieuwersluis ligt met ingang van vrijdag 10 januari tot en met donderdag 20 februari ter inzage. Op de plaats van de bestaande bebouwing is in het bestemmingsplan een bouwvlak opgenomen. Doordat de geplande bebouwing niet elders mogelijk is, is het nodig het bouwvlak aan te passen. 

 

Ontwerpbestemmingsplan 'De Vecht' ter inzage

Ontwerpbestemmingsplan 'De Vecht' ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan 'De Vecht' is op vrijdag 10 januari, voor 6 weken door het college van burgemeester en wethouders ter inzage gelegd. Het bestemmingsplan biedt een eenduidige regeling voor de gehele rivier de Vecht.

Lees meer ...
 

Controles op foutparkeren door BOA's

Controles op foutparkeren door BOA's
De komende tijd zullen de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) controles uitvoeren op het fout ( langer dan 3 dagen ) parkeren van aanhangwagens.Daarnaast zullen de Boa’s ook gaan controleren op het parkeren bij een oplaadpaal.

Lees meer ...
 

Bestemmingsplan Herenweg 10a te Maarssen is vastgesteld

Bestemmingsplan Herenweg 10a te Maarssen is vastgesteld
De gemeenteraad het bestemmingsplan Herenweg 10a Maarssen gewijzigd vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang vanaf 10 januari tot  donderdag 20 februari 2020 voor 6 weken ter inzage.

 

Commissievergaderingen Fysiek domein en Bestuur en Financiën

Commissievergaderingen Fysiek domein en Bestuur en Financiën
Nieuwer Ter Aa wil buiten de rode contouren bouwen maar kan dat wel? En is er financiele ruimte voor 75 jaar herdenking en bevrijding? 

Lees meer ...
 

Leerlingen Niftarlake presenteren ideeën voor een klimaatbestendig Maarssenbroek

Leerlingen Niftarlake presenteren ideeën voor een klimaatbestendig Maarssenbroek
Leerlingen Niftarlake presenteren hun ideeën voor een klimaatbestendig Maarssenbroek.In een marktopstelling presenteerden de leerlingen op woensdag 8 januari hun uitgewerkte ideeën.

Lees meer ...