Nieuwsbrief gemeente Stichtse Vecht

 

Week 43 - 26 oktober 2017

In deze nieuwsbrief:
  Inloopavond over ontwerpbestemmingsplan Buitenplaats Beek en Hoff
  Gemeente kapt bomen vanwege veiligheid
  Maarssen-Dorp: Binnenweg afgesloten op 2 en 3 november
  Inwoners Stichtse Vecht dienen vaker een klacht in
  Controle objectkenmerken woningen
  Twee inloopavonden over autoluw maken Zandpad
  Doe mee met de Beursvloer
  Kijkmiddag bij fietsbrug een succes
  Zandpad afgesloten tussen Breukelen en Nieuwersluis
  Kockengen: 28 - 30 oktober overweg afgesloten in Portengen en Laag Nieuwkoop
  Onderhoud aan paden in Park Maarssenbroek
  Gemeente Utrecht heeft plan voor vernieuwing NRU
  Gemeente start met project Geluidswal Maarssenbroek
  Voortgang snoeiwerkzaamheden bomen
  Gemeenteraad vergadert
  Aantal A0-reclameborden wordt verminderd
  Nieuw systeem voor de raadsinformatie
  2e bijeenkomst omgekeerd inzamelen voor Vreeland, Loenersloot en Nigtevecht later
  Meer mensen kunnen omgaan met een AED

Bijeenkomsten

Dinsdag 31 oktober:

Raadsvergadering

Woensdag 1 november:

Adviescommissie bezwaarschriften

Donderdag 2 november:

Inloopavond over autoluw maken Zandpad

Woensdag 8 november:

Inloopavond ontwerpbestemmingsplan Beek en Hoff

Donderdag 9 november:

Inlooppavond over autoluw maken Zandpad

Besluiten college

Wilt u weten wat het college van B&W besloten heeft? Kijk op www.stichtsevecht.nl/besluiten

Snel naar

Officiële bekendmakingen
Raadsinformatiebrieven
Hulpvraag stellen
Trouwen

Vacatures

Consulent Bijzondere Bijstand/Minimabeleid (36 uur, start per direct)
Open sollicitatie of stage

Colofon

Dit is een uitgave van gemeente Stichtse Vecht.

www.stichtsevecht.nl

Heeft u vragen?
Mailinfo@stichtsevecht.nl
Bel 14 0346
WhatsApp 06 13 53 45 89

Volg ons ook via
Twitter Facebook LinkedIn YouTube Instagram

SV Krul
 

Inloopavond over ontwerpbestemmingsplan Buitenplaats Beek en Hoff

Inloopavond over ontwerpbestemmingsplan Buitenplaats Beek en Hoff
Het voormalige gemeentehuis aan de Dorpsstraat 81 in Loenen aan de Vecht, Buitenplaats Beek en Hoff, wordt verbouwd tot twee zelfstandige woningen met elk een eigen bijgebouw. De plannen liggen nu ter inzage. Er is een inloopavond op 8 november.

Lees meer ...
 

Gemeente kapt bomen vanwege veiligheid

Gemeente kapt bomen vanwege veiligheid
Gemeente Stichtse Vecht is zuinig op haar groene woonomgeving en is terughoudend met het kappen van bomen. Toch worden er in het najaar 750 bomen gekapt, omdat uit controle is gebleken dat ze gevaar kunnen opleveren voor de omgeving

Lees meer ...
 

Maarssen-Dorp: Binnenweg afgesloten op 2 en 3 november

Maarssen-Dorp: Binnenweg afgesloten op 2 en 3 november
Donderdag 2 en vrijdag 3 november is de Binnenweg in Maarssen afgesloten van 7:00 - 16:00 uur. Het gaat om het deel van de binnenweg tussen de rotonde bij de brandweer en de Dwarsweg. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid met behulp van borden.

Lees meer ...
 

Inwoners Stichtse Vecht dienen vaker een klacht in

Inwoners Stichtse Vecht dienen vaker een klacht in
Het aantal klachten dat inwoners indienden bij de gemeente is in 2016 flink gestegen. Ontving de gemeente in 2015 nog 57 klachten. Vorig jaar waren dat er 76, een toename van 33 procent.

Lees meer ...
 

Controle objectkenmerken woningen

Controle objectkenmerken woningen
Belastingen SWW voert een jaarlijkse controle uit van de objectkenmerken van alle woningen in Stichtse Vecht.Deze gegevens zijn nodig om de WOZ-waarde te kunnen vaststellen. Op dit moment wordt de controle uitgevoerd in Maarssenbroek.

Lees meer ...
 

Twee inloopavonden over autoluw maken Zandpad

Twee inloopavonden over autoluw maken Zandpad
De gemeente wil het Zandpad autoluw maken, o.a. door spitsafsluitingen in te voeren op werkdagen van 7:00 uur tot 9:00 uur voor het verkeer komende uit Maarssen in noordelijke richting en voor het verkeer komende uit Nieuwersluis in zuidelijke richting.

Lees meer ...
 

Doe mee met de Beursvloer

Doe mee met de Beursvloer
Kan uw (maatschappelijke) organisatie iets betekenen voor een andere? Kom donderdag 2 november naar de Beursvloer Stichtse Vecht en handel met gesloten beurs in kennis, materialen of menskracht. Inschrijven is al mogelijk.

Lees meer ...
 

Kijkmiddag bij fietsbrug een succes

Kijkmiddag bij fietsbrug een succes
Ondanks het regenachtige weer waren er veel belangstellenden die vrijdag 20 oktober een kijkje kwamen nemen op het bouwterrein van de fietsbrug in Nigtevecht. Er zijn zo’n 140 tot 180 bezoekers geweest op de kijkmiddag.

Lees meer ...
 

Zandpad afgesloten tussen Breukelen en Nieuwersluis

Zandpad afgesloten tussen Breukelen en Nieuwersluis
Maandag 30 oktober en dinsdag 31 oktober is een deel van het Zandpad tussen Breukelen en Nieuwersluis afgesloten tussen 20:00 en 5:00 uur. Er worden asfaltreparaties uitgevoerd. Ook fietsers en voetgangers kunnen de weg niet gebruiken.

Lees meer ...
 

Kockengen: 28 - 30 oktober overweg afgesloten in Portengen en Laag Nieuwkoop

Kockengen: 28 - 30 oktober overweg afgesloten in Portengen en Laag Nieuwkoop
Van 28 tot en met 30 oktober voert Structon Rail werkzaamheden aan het spoor. Hiervoor is het noodzakelijk dat de spoorwegovergangen in Portengen en Laag-Nieuwkoop tijdens bepaalde tijdsperiodes worden afgesloten.

Lees meer ...
 

Onderhoud aan paden in Park Maarssenbroek

Onderhoud aan paden in Park Maarssenbroek
Aannemer Bevanos is gestart met het repareren van de paden in het park in Maarssenbroek. Er wordt een zogeheten ‘halfverharding’ aangebracht.

Lees meer ...
 

Gemeente Utrecht heeft plan voor vernieuwing NRU

Gemeente Utrecht heeft plan voor vernieuwing NRU
De Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) langs Overvecht wordt vernieuwd. Hier heeft de gemeente Utrecht een plan voor gemaakt. Van 3 november t/m 14 december kunt u reageren op het plan.

Lees meer ...
 

Gemeente start met project Geluidswal Maarssenbroek

Gemeente start met project Geluidswal Maarssenbroek
In april van dit jaar heeft de gemeenteraad besloten om het project ‘Geluidswal Maarssenbroek’ uit te voeren. Zo wil de gemeente het leidingtracé bij de geluidswal weer toegankelijk en veilig maken. Het project start in Boomstede en Bloemstede.

Lees meer ...
 

Voortgang snoeiwerkzaamheden bomen

Voortgang snoeiwerkzaamheden bomen
De snoeiwerkzaamheden aan de bomen in Nigtevecht zijn gereed, net als al eerder in Breukelen, Loenen aan de Vecht en Nieuwersluis. In Maarssen is driekwart van het werk uitgevoerd. De groenaannemer is in Nieuwer Ter Aa, Vreeland en Tienhoven bijna klaar en zal dan starten in Oud-Zuilen.

 

Gemeenteraad vergadert

Gemeenteraad vergadert
Tijdens de raadsvergadering van 31 oktober wordt gesproken over de belastingsamenwerking Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren, de ruimtelijke economische koers van 10 Utrechtse gemeenten en de huisvestings- verordening.

Lees meer ...
 

Aantal A0-reclameborden wordt verminderd

Aantal A0-reclameborden wordt verminderd
Er is een nieuwe aanbesteding in voorbereiding voor de A0-reclameborden die u op veel plekken langs de weg ziet staan. In de nieuwe aanbesteding wordt het aantal A0-reclameborden teruggebracht van 135 naar 75.

Lees meer ...
 

Nieuw systeem voor de raadsinformatie

Nieuw systeem voor de raadsinformatie
Vorige week heeft de griffier Jelle Hekman een contract getekend voor een nieuw raadsinformatiesysteem. In dit systeem kunt u straks nog makkelijker alle stukken van de raad en het college van burgemeester en wethouders terug vinden.

Lees meer ...
 

2e bijeenkomst omgekeerd inzamelen voor Vreeland, Loenersloot en Nigtevecht later

2e bijeenkomst omgekeerd inzamelen voor Vreeland, Loenersloot en Nigtevecht later
De inwoners van Loenersloot, Nigtevecht en Vreeland hebben al kunnen meepraten over de locaties van de restafvalcontainers. Tijdens een tweede bijeenkomst krijgen zij te horen waar de afvalcontainers komen te staan. De data daarvan zijn nog niet bekend.

Lees meer ...
 

Meer mensen kunnen omgaan met een AED

Meer mensen kunnen omgaan met een AED
Er is een flinke stijging van het aantal burgerhulpverleners dat in actie komt bij een hartstilstand in de buurt. Goed nieuws! Want snel ingrijpen bij een hartstilstand kan levens redden. Er zijn nog meer burgerhulpverleners nodig. Iets voor u?

Lees meer ...