Direct naar de content

13 februari commissievergadering over Belastingsamenwerking

De commissieleden praten over de ontvlechting van de Belastingsamenwerking Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren, over de kadernota van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en de kadernota Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen. U bent van harte welkom.