Direct naar de content

20 februari: bewonersavond over ondergrondse afvalcontainers en wijziging van wijze van afvalinzameling

Bewoners van de Scheendijk hebben onlangs een wijkbericht ontvangen, met daarin meer informatie over de plaatsing van ondergrondse containers en de nieuwe manier om afval in te zamelen. Wij nodigen u van harte uit om op 20 februari 2024 tussen 16:00 uur en 19:00 uur in Boom en Bosch op de Markt 13 in Breukelen langs te komen op de bewonersavond.

Herinrichting Scheendijk

In de plannen voor de herinrichting van de Scheendijk zal rekening worden gehouden met de plaatsing van de ondergrondse containers. Voor de zomer verwachten wij de schetsen voor de herinrichting voor te kunnen leggen aan de bewoners van de Scheendijk en andere geïnteresseerden.

Contact

Neem bij vragen over deze bewonersavond, de ondergrondse afvalcontainers of de wijze van inzameling contact op met Karel Rozemeijer of Ronald Rijken van Olst via info@stichtsevecht.nl. Of bel 14 0346.