Direct naar de content

30 oktober: Commissie Bestuur en Financiën

De avond staat in het teken van de Programmabegroting en de meerjarenbegroting (2019-2022). U kunt deze avond live meeluisteren of bijwonen.