Direct naar de content

Aan de slag met de Oostelijke Vechtplassen

De Oostelijke Vechtplassen worden ontwikkeld tot een aantrekkelijk en toegankelijk gebied waar mensen graag wonen, werken en recreëren en waar – door een verbetering van de waterkwaliteit – recreatie en natuur goed samengaan en elkaar versterken. Wethouder De Groene tekende het gebiedsakkoord namens Stichtse Vecht.