Direct naar de content

Aangevuld ontwerpbestemmingsplan ‘Snippergroen’ ligt opnieuw ter inzage

We hebben het ontwerpbestemmingsplan ‘Snippergroen’ aangevuld. Deze ligt opnieuw ter inzage vanaf vrijdag 11 december tot en met donderdag 21 januari 2021. Ben je het niet eens met het ontwerpbestemmingsplan? Dan kun je bezwaar maken.