Direct naar de content

Aantal klachten van inwoners Stichtse Vecht licht gestegen

Het aantal klachten dat inwoners indienden bij de gemeente is in 2020 ten opzichte van 2019 met 12% gestegen. De gemeente ontving in 2019 nog 81 klachten, vorig jaar waren dat er 91. Dit staat in het deze week verschenen Jaarverslag klachten 2020. Een van de conclusies in het jaarverslag is ook dat klachten vorig jaar vaker te laat zijn afgehandeld.