Direct naar de content

Aanvraag vergunningen voor pilots met legakkers

Binnen het project Herstel en duurzaam behoud legakkerlandschap in de Kievitsbuurten gaan we 5 pilots uitvoeren met legakkers. Daarmee onderzoeken we welk type beschoeiing het meest succesvol is om een stabiele rietoever te creëren; een oever die niet alleen de legakker beschermt, maar waar ook de natuur van profiteert. We verwachten de benodigde vergunningen in de week van 31 mei te kunnen aanvragen.

Online bijeenkomst voor vragen op 8 juni 2021
Het kan zijn dat deze vergunningaanvraag vragen bij u oproept. Daarom organiseren we op dinsdag 8 juni van 19.30 tot 20.30 uur een online vragenbijeenkomst via Teams. Daarin geven we ook een korte update van de stand van zaken. Wilt u daarbij aanwezig zijn? Aanmelden kan via het Aanmeldformulier online vragenbijeenkomst. Dat kan tot uiterlijk donderdag 3 juni 2021.

Bij veel belangstelling organiseren we eventueel een tweede bijeenkomst. We houden de mensen die zich aangemeld hebben hiervan op de hoogte.

Vergunningaanvraag online bekijken
U kunt de vergunningaanvraag te zijner tijd online bekijken. We publiceren de bekendmakingen op overheid.nl. Ze zijn ook te vinden op www.stichtsevecht.nl/bekendmakingen.

Meer weten over het project?
Kijk op www.stichtsevecht.nl/kievitsbuurten voor meer informatie over dit project. Het tabblad ‘Pilots met natuurvriendelijke oevers’ bevat een samenvatting van de technieken die gebruikt zullen worden tijdens de pilots en een linkje naar de opname van de bijeenkomst voor eigenaren van legakkers in de directe omgeving van de pilot. We hebben daarin een presentatie gegeven over de pilots en de technieken en vragen beantwoord.