Direct naar de content

Actieplan Omgevingslawaai

Gemeente Stichtse Vecht kent geluidsknelpunten, wettelijk zijn we verplicht hier maatregelen tegen te nemen. In het Actieplan staan de geluidsknelpunten in onze gemeente. Ook wat technisch gezien hiertegen mogelijk is. Denk bijvoorbeeld aan stil asfalt, geluidschermen.