Direct naar de content

Actieplan Stichtse Vecht Werkt!

Het college vindt dat er te veel mensen nog aan de zijlijn staan en wil investeren om hen mee te kunnen laten doen. Eerder werd de motie ‘Aanscherping Collegewerkprogramma’ aangenomen. Hierin spreekt de raad de ambitie uit om onder de naam ‘Actieplan Stichtse Vecht Werkt!’ tot een sluitend motiverend en rechtvaardig re-integratiebeleid te komen waarbij niemand aan de zijlijn hoeft te staan.