Direct naar de content

Adviesraad Sociaal Domein zoekt nieuwe leden

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert de gemeente over alles wat te maken heeft met het sociaal domein. Alle belangengroepen kunnen via de Adviesraad hun geluid laten horen. De Adviesraad kan nieuwe leden gebruiken. Denk je graag mee over sociale vraagstukken, zoals over participatie, jeugdhulp, schulden, huisvesting en ambulante zorg, dan ben je van harte welkom!