Direct naar de content

Afvalinzameling gaat door in aangepaste vorm

Onze afvalinzamelaar neemt maatregelen om de afvalinzameling door te laten gaan. In goed overleg is besloten om na donderdag 19 maart te stoppen met de papierinzameling aan huis. Oud papier en karton kun je bewaren of zelf wegbrengen naar een ondergrondse papiercontainer.