Direct naar de content

Begroting 2018: Stichtse Vecht financieel gezond

De Programmabegroting 2018 van gemeente Stichtse Vecht is sluitend en laat een positief saldo zien van € 170.245. Er is dus in de begroting ruimte voor enkele nieuwe uitgaven. Voorgesteld wordt die te besteden aan cultuur, bestemmingsplannen en dorpshuizen. Het financiële vooruitzicht voor de komende jaren is positief.