Direct naar de content

Bestemmingsplan Bisonspoor

Het college van B&W heeft besloten om het ontwerpbestemmingsplan Bisonspoor P2 en P3 ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. Het oorspronkelijke plan is op een paar onderdelen aangepast. De raad besluit hier op 29 januari 2019 over.